1 op 4 sterfgevallen door kanker houdt verband met tabaksgebruik

Afbeelding
rook
Nu 31 mei, de Werelddag zonder tabak, nadert, vestigt de Stichting tegen Kanker de aandacht op het aandeel van kankers dat door roken wordt veroorzaakt. Bijna een kwart van de sterfgevallen door kanker zou kunnen vermeden worden als niemand zou roken.

Elk jaar doodt tabak wereldwijd 7 miljoen mensen. In België doodt het ongeveer 14.000 mensen per jaar. In België rookt 1 op de 5 mensen. En 1 op de 2 rokers zal sterven aan hun consumptie. Volgens de Stichting, die zich baseert op een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), houdt bijna een op de vier sterfgevallen door kanker verband met tabaksgebruik. Volgens de Stichting is tabak de oorzaak van acht van de tien gevallen van longkanker. Het is de derde meest voorkomende soort, samen met borst- en darmkanker bij vrouwen en prostaat- en darmkanker bij mannen. Longkanker komt vaker voor bij mannen, maar treft ook steeds meer vrouwen, die gevoeliger zijn voor tabak. Bij dezelfde hoeveelheid tabaksgebruik lopen vrouwen meer kans de ziekte op te lopen. Hoewel longkanker de meest voorkomende vorm van kanker is, is roken ook een factor die bijdraagt tot ten minste 20 andere vormen van de ziekte. Roken verhoogt het risico op het krijgen van kanker in onder andere de mond, lever, alvleesklier en borst. In totaal wordt volgens de WHO-studie 27% van de kankergevallen en 25% van de sterfgevallen door kanker in Europa veroorzaakt door roken. Volgens de tabaksenquête van 2019 maken rokers in België 23% van de bevolking uit.

De rol van het apotheekteam bij rokers is meervoudig: de patiënt bewust maken van de noodzaak te stoppen met roken, hem informeren over de gevolgen van roken voor zijn medicatie, zijn gezondheid of zijn familie en vrienden, en hem ondersteunen bij het proces van stoppen met roken.

"Stoppen met roken vermindert de sterfte, vooral aan hart- en vaatziekten en bronchopulmonale kanker. Het voordeel bestaat ongeacht de leeftijd van de patiënt op het moment dat hij stopt. Zo verhoogt een patiënt die op 40-jarige leeftijd stopt met roken zijn of haar levensverwachting met 7 jaar, en op 50-jarige leeftijd verbetert hij of zij deze met 4 jaar," benadrukt Dr. Lustygier, psychiater.