100.000 Belgen kampen met de coeliakie-ziekte

Afbeelding
Coeliak
De Coeliakieweek werd deze week gehouden om meer bekendheid te geven aan deze auto-immuunziekte. Deze door graangluten veroorzaakte pathologie is nog onbekend, hoewel de diagnose ervan bijzonder belangrijk is. Volgens een enquête onder de leden van de Vlaamse Coeliakie Vereniging (VCV) en de Belgische Coeliakie Vereniging (SBC) vertoont de duur van de diagnoseperiode echter een positieve evolutie.

Bij recente diagnoses (tussen 2 en 15 jaar) werd in bijna 6 op de 10 gevallen (58%) de diagnose binnen een jaar gesteld (vroeger 36%). Voor 8% van de nieuw gediagnosticeerde personen duurde het diagnoseproces echter meer dan 9 jaar.

Coeliakie veroorzaakt niet alleen buikpijn, maar ook een ontstekingsreactie in de darmwand wanneer deze in contact komt met gluten. Deze reactie vermindert het aantal darmcellen en verstoort de spijsvertering en de opname van voedingsstoffen.

De diagnose wordt bemoeilijkt door het feit dat de symptomen gevarieerd en vaag zijn en niet altijd wijzen op coeliakie (diarree, buikpijn, gewichtsverlies of mondzweren en vermoeidheid). Veel gezondheidswerkers zijn niet voldoende bekend met de ziekte en hebben daarom moeite om deze te herkennen. In België wordt geschat dat ongeveer 1% van de bevolking aan coeliakie lijdt, een percentage dat onderschat wordt doordat er weinig diagnoses worden gesteld. Bovendien blijkt dat het aantal mensen dat glutenvrij eet omdat hun lichaam dit niet kan verdragen - als gevolg van coeliakie of glutengevoeligheid - met 33% is toegenomen, van één op drie tot bijna één op twee. Dit is een positieve ontwikkeling die in de komende jaren moet worden bevestigd. "Het is essentieel dat mensen met coeliakie snel een diagnose krijgen en hun dieet daarop kunnen afstemmen", zegt diëtiste Katrien Wellens. "Een vroege diagnose is belangrijk om verdere schade door onbehandelde coeliakie, zoals osteoporose of neuropathie, te voorkomen. "Tekorten aan voedingsstoffen zoals ijzer, foliumzuur en vitamine B12 komen ook vaak voor en kunnen leiden tot vele andere complicaties.

Het verwijderen van gluten uit het dieet is nog steeds de enige behandeling voor gluten-gerelateerde gezondheidsproblemen.