60% van de patiënten heeft aanhoudende symptomen zes maanden na infectie

Afbeelding
symptomen
Het bestaan van langdurige complicaties na een acute episode van Covid, omschreven als "Long (langdurige) Covid", staat niet langer ter discussie. INSERM heeft maandag de eerste resultaten bekendgemaakt van het Franse Covid-cohort over aanhoudende symptomen na infectie bij patiënten die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Resultaat: 6 van de 10 patiënten klagen zes maanden later over ten minste één aanhoudend symptoom en 29% van de actieve patiënten hebben hun beroepsactiviteit niet kunnen hervatten.

Het voordeel van het Franse Covid-cohort is dat het zeer vroeg is opgezet, namelijk op 27 januari 2020. De inclusiecriteria: positief getest zijn met een nasofaryngeale swab test en ziekenhuisopname nodig hebben gehad. "De mediane leeftijd van de deelnemers aan de studie is 61 jaar, 37% is vrouw en 30% is opgenomen geweest op de ICU. De meesten van hen hadden co-morbiditeiten die hen blootstelden aan het risico van ernstige Covid: 38% had een hoge bloeddruk, 7% had nierfalen, 28% was zwaarlijvig, 20% had diabetes en 42% had ten minste twee co-morbiditeiten," zei Prof. Jade Ghosn, coördinator van het cohort, PU-PH Universiteit van Parijs.

Van de tien symptomen waarop de studie zich richtte, vertoonde 62% van de patiënten op het moment van hun ziekenhuisopname ten minste drie symptomen, een percentage dat drie maanden later tot 27% was gedaald, en vervolgens tot 24% na 6 maanden. Toch had 42% nog één of twee symptomen na 3 maanden en 36% na 6 maanden. Kortom, 60% van de patiënten vertoont nog steeds ten minste één symptoom bij het 6-maanden follow-up bezoek, voornamelijk vermoeidheid, kortademigheid, gewrichts- of spierpijn.

"Het aanhouden van de symptomen komt vaker voor bij vrouwen, bij patiënten die tijdens hun ziekenhuisopname ten minste drie symptomen vertoonden en bij degenen die op de intensive care werden opgenomen. Ze worden daarom in verband gebracht met de aanvankelijke ernst van de ziekte," merkt Prof. Ghosn op. De onderzoekers merken ook op dat, terwijl mannen meer risico lopen op ernstige vormen van de ziekte, vrouwen meer risico lijken te lopen op aanhoudende symptomen na verloop van tijd. En dat kan invaliderend zijn, want 29% van de actieve patiënten kon na 6 maanden niet terug aan het werk. De studie wordt voortgezet om de evolutie van de aanhoudende symptomen na 12 en 18 maanden te bepalen.

De mogelijkheid van een langdurige Covid bij een matige of zelfs asymptomatische infectie is minder bekend. De frequentie ligt tussen 10 en 20% in sommige studies, tot 75% in andere, afhankelijk van de methodologie, vaak zonder controlegroep. The Lancet publiceert de resultaten van een Deense studie van 10.500 personen die positief testten op SARS-CoV-2 en niet binnen 2 weken na de diagnose in het ziekenhuis werden opgenomen. De gegevens zijn geruststellend, want afgezien van een iets frequenter gebruik van bronchodilatoren (1,7% vs. 1,3%) en triptanen (0,4% vs. 0,3%) gebruikten SARS-CoV-2-positieve patiënten niet meer geneesmiddelen dan degenen die negatief bleven.

Dyspneudiagnoses kwamen vaker voor bij positief gediagnosticeerde patiënten, evenals diagnoses van veneuze trombo-embolische voorvallen, die bij sommige patiënten later lijken voor te komen. De gegevens wijzen niet op een toename van andere diagnoses, waaronder chronische ziekten.

 

 

Referenties: 

www.inserm.fr

Lund LC et coll.: Post-acute effects of SARS-CoV-2 infection in individuals not requiring hospital admission: a Danish population-based cohort study. Lancet, 2021 ; on line publicatie van 10 mai. doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00211-5