70% van de apothekers is bereid te vaccineren!

Afbeelding
vaccin
Op initiatief van Eline Tommelein, hoogleraar farmaceutische zorg aan de VUB, meet de COVID-19 barometer twee keer per week de impact van COVID-19 op de Belgische apotheken.

De mentale druk op de apothekers is aanzienlijk. Op hun balans tussen werk en privéleven krijgen ze gemiddeld maar 5,5/ 10.  "Het is laag en het is een situatie die niet kan blijven duren! We blijven bezorgd over de gevolgen van deze periode voor de mentale gezondheid van de apothekers. Ondanks het feit dat de angst voor Covid afneemt en de meeste apothekers aangeven dat ze een tweede of volgende epidemie op een organisatorische manier kunnen beheersen. Volgens het onderzoek blijft het aantal fysieke bezoeken aan de apotheek ongeveer tien procent lager dan normaal. Maar dit is grotendeels te wijten aan het vakantieseizoen. De werkdruk blijft toenemen, ook omdat veel medewerkers met vakantie gaan. Het aantal telefonische contacten ligt nog steeds tot dertig procent hoger dan voor deze crisis.

"Het feit dat bijna de helft van de fysieke bezoeken Covid-gerelateerd is, geeft ook aan dat de bevolking de apothekers als een van de belangrijkste aanspreekpunten ziet. Niet alleen om maskers of informatie over beschermende maatregelen te krijgen, maar ook om de vele vragen over zelftests en vaccinaties te beantwoorden. "merkt Eline Tommelein op.

Vaccinaties in de apotheek

"Volgens ons onderzoek is niet minder dan 70% van de apothekers bereid te vaccineren, op voorwaarde natuurlijk dat ze voor dit werk worden betaald. "Dus ik hoop dat de regering het advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde zal opvolgen en vaccinatie in de apotheek zal toestaan, zoals het al is toegestaan in ten minste zesendertig landen en gepland is in zestien andere landen."

Ref:  https://today.vub.be/nl/artikel/vub-barometer-apotheken-blijven-cruciale-rol-spelen-in-informatievoorziening-covid19