Alzheimer: na goedkeuring van een nieuwe behandeling is er hoop maar ook voorzichtigheid

Afbeelding
Alzheimer
De goedkeuring, deze week, door de Amerikaanse regering van een nieuwe behandeling voor de ziekte van Alzheimer is een bemoedigend teken dat het onderzoek naar de ziekte, die de afgelopen twee decennia tot stilstand is gekomen, weer in de lift zit.

Gedurende verscheidene decennia heeft de ziekte van Alzheimer kunnen rekenen op een aanzienlijke mobilisatie van het onderzoek. De hoop wordt echter vaak de bodem ingeslagen. Er is nog geen doeltreffende behandeling gevonden. Het Amerikaanse agentschap FDA heeft maandag toestemming verleend voor een behandeling tegen de ziekte van Alzheimer, Aduhelm genaamd en ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Biogen. Dit is de eerste keer sinds 2003. En zelfs daarvoor waren de toegestane behandelingen alleen gericht op de symptomen van de ziekte van Alzheimer en niet op de oorzaken. De behandeling van Biogen is gericht op de vernietiging van het Alzheimereiwit, het «amyloïde", in de hersenen van de patiënten. Doordat deze eiwitten de neuronen samendrukken, zijn zij een van de belangrijkste factoren bij de ziekte van Alzheimer, waardoor patiënten hun geheugen en zelfs hun oordeelsvermogen verliezen.

Op basis van drie onafhankelijke, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studies waarbij in totaal 3.482 patiënten betrokken waren, heeft de FDA het groene licht gegeven, vertrouwend op de bevestiging van een significant effect op de vermindering van β-amyloïde platen in vergelijking met een placebo. Om geen tijd te verliezen heeft de instelling besloten het advies van het onafhankelijke comité van deskundigen naast zich neer te leggen, terwijl zij er toch op blijft hameren dat de goedkeuring voorwaardelijk is. Indien de aanvullende gegevens het klinische voordeel niet bevestigen, kan de vergunning dus worden geschorst.

"Hoewel ik blij ben dat aducanumab is goedgekeurd, moeten we duidelijk stellen dat dit geneesmiddel in het beste geval alleen bepaalde zorgvuldig geselecteerde patiënten zal helpen," zegt professor neurowetenschappen John Hardy (University College London). Het zijn immers alleen recent gediagnosticeerde patiënten met nog matige cognitieve stoornissen die baat zouden kunnen hebben bij deze behandeling, om nog maar te zwijgen van de kostprijs (56.000 euro voor één jaar à rato van één intraveneuze injectie per maand), die een rem kan vormen op de toegang tot deze behandeling in de Verenigde Staten. Deze goedkeuring zal na enkele jaren van somberheid waarschijnlijk een positieve invloed hebben op het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. "De geschiedenis heeft uitgewezen dat de goedkeuring van een eerste geneesmiddel in een nieuwe categorie de sector stimuleert, de investeringen in nieuwe behandelingen verhoogt en innovatie aanmoedigt," merkt Maria Carrillo, wetenschappelijk directeur van de Alzheimer ‘s Association, op.