Artsen vallen boos uit over vaccinatie in de Apotheek!

Afbeelding
apothekers kunnen vaccineren tegen Covid-19
Het feit dat de apothekers kunnen vaccineren tegen Covid-19 heeft geleid tot een reactie van de Belgische Vereniging van Medische Vakbonden (BVAS), die de apothekers in een persbericht heftig heeft aangevallen.

In tegenstelling tot veel andere landen mogen Belgische apothekers nog steeds niet vaccineren tegen zowel de Covid-19 als de seizoensgriep. Deze situatie kan binnenkort veranderen, aangezien het Belgische Ministerie van Volksgezondheid momenteel de mogelijkheid bestudeert om apothekers toe te staan tegen Covid-19 te vaccineren. De BVAS is van mening dat vaccinatie een medische procedure moet blijven. De artsenbond beschuldigt apothekers ervan veel taken te willen overnemen die vroeger door artsen werden verricht. "De weinige studies die een voordeel lijken aan te tonen voor de toegang van apothekers tot de competenties van artsen zijn uitgevoerd in regio's waar een extreem tekort is aan artsen, zoals Frankrijk, Canada of de Verenigde Staten," zegt Dr. Philippe Devos, voorzitter van de vakbond.

De afwezigheid van medische woestijnvorming in België is echter niet de enige reden die de overheid ervan zou moeten weerhouden apothekers nieuwe opdrachten toe te vertrouwen, aldus de BVAS. De vakbond is van mening dat apothekers niet over de vereiste vaardigheden beschikken. "De follow-up van een chronische ziekte kan alleen worden beschouwd in relatie tot andere gezondheidsproblemen. Dit vereist geen vaardigheid maar een deskundigheid die alleen een arts kan garanderen. Door deze verantwoordelijkheid aan de apotheker toe te vertrouwen, wordt de illusie van kwaliteitszorg gewekt. Het risico op mogelijk ernstige, zelfs fatale complicaties is reëel, omdat gezondheidsproblemen aan de diagnose ontsnappen..."»  De BVAS besluit zijn persbericht met de verklaring dat "de apotheker geen eerstelijnszorg is". De Belgische Farmaceutische Vereniging (APB) hekelt de "verdraaiingen en verzinsels" die in het persbericht van de BVAS staan. “Als de bevolking elk jaar opnieuw moet worden gevaccineerd en dit wordt gecombineerd met vaccinatie tegen de griep, zullen we ongetwijfeld de capaciteit moeten verhogen", verklaart Alain Chaspierre, woordvoerder. Misschien zal het op een gegeven moment vastlopen. We moeten ons op zijn minst de vraag stellen en ons voorbereiden. In de kolommen van de krant Le Soir wijst hij erop dat in landen waar vaccinatie in de apotheek verkrijgbaar is, de bijdrage positief is. "Laten we het voorbeeld van de griep nemen. In België zou 75% van de risicogroepen gevaccineerd moeten worden, maar in werkelijkheid is dat slechts 46%. In het Verenigd Koninkrijk, waar het vaccin in de apotheek verkrijgbaar is, ligt het percentage op 72,6%. Waarom is dat zo? Omdat de drempel voor toegang tot een apotheek veel lager is. Via apotheken kunnen wij mensen bereiken die anders - om allerlei redenen - geen afspraak met een arts zouden hebben gemaakt.”