Atopische dermatitis: slechts 32% van de patiënten past zijn atopische behandeling correct toe

Afbeelding
topische
De naleving wordt geschat op slechts 50% voor chronische ziekten, met een sterk afnemende naleving voor topische behandelingen, met slechts 32% in de atopie.

De patiënten therapeutische opleiding heeft tot doel patiënten te helpen met het verwerven of op peil te houden van de kennis die ze nodig hebben om hun leven met een chronische ziekte zo goed mogelijk te kunnen beheren. Het apothekersteam is de laatste zorgverlener die met de patiënt in contact komt voordat de patiënt alleen thuis is met zijn behandeling. Die moet ervoor zorgen dat de patiënt de ziekte begrijpt en de verkregen behandeling uitleggen.

Uitleg door professor Dominique Tennstedt, dermatoloog 

Om AD goed te behandelen is het van fundamenteel belang de barrièrefunctie van de huid te herstellen. Daarom is het dagelijks aanbrengen van een emolliënt de basisbehandeling. Het belang van emolliënten voor de behandeling van AD staat niet langer ter discussie en werd gevalideerd, het zal alleen of met een corticoïde worden gebruikt. Er zijn verschillende redenen voor de slechte naleving van de actuele behandeling van atopische dermatitis:

Eerst en vooral is er de angst van de ouders omtrent de veiligheid van het product. Deze angsten betreffen dermocorticoïden (corticofobie), maar ook verzachtende middelen en vooral ingrediënten zoals conserveringsmiddelen, die vaak met de vinger worden gewezen. Tot slot zijn de complexiteit van het voorschrift, de gekozen galenische vorm, de omvang van de letsels, het tijdstip van toepassing, ook elementen die een belangrijke rol spelen bij de uiteindelijke naleving van de behandeling.

 

Een betere naleving begint vanaf het voorschrift door het volgen van eenvoudige regels:

- Leg de doelstellingen van het voorschrift uit:

om uitdroging van de huid tegen te gaan is een verzachtend middel noodzakelijk,

om ontsteking en jeuk onder controle te houden is het gebruik van een dermocorticoïde essentieel.

- Neem meer informatie aangaande de angsten en problemen van de families: terughoudendheid om dermocorticoïden te gebruiken, moeilijkheden van de lokale verzorging, tegenwerking van het kind.

- Vereenvoudig het voorschrift en pas het aan elke patiënt aan, afhankelijk van zijn specifieke voorkeuren en levensstijl.

- Kies een emolliënt volgens criteria van doeltreffendheid, veiligheid, tolerantie en gebruiksgemak, want het beste verzachtend middel is het middel dat twee keer per dag en in voldoende hoeveelheid wordt aangebracht.