Barrièremaatregelen zijn efficiënt tegen de besmetting van de Covid-19

Afbeelding
Barrièremaatregelen
Uit een overzicht van verschillende wetenschappelijke studies die in The Lancet zijn gepubliceerd, blijkt dat de barrièremaatregelen (het dragen van maskers, een bril, 1,5 meter afstand houden, enz.), die sedert het begin van de epidemie werden genomen, nuttig zijn en zelfs heel doeltreffend blijken om de overdracht van het virus te beperken.

Om de gegeneraliseerde infectie onder controle te houden en de morbiditeit en mortaliteit te verminderen, lijkt de grootschalige toepassing van barrièremaatregelen een efficiënte oplossing te zijn, vooral in het geval van de huidige epidemie, waarvoor nog geen behandeling en vaccin beschikbaar is. Toch wordt er nog steeds gedebatteerd over de toepassing van deze barrièregebaren, in het bijzonder over het algemene gebruik van gezichtsmaskers voor de hele bevolking.  Een recente studie toont echter het nut van deze preventieve maatregelen aan.

 

Meer specifiek analyseerden wetenschappers 172 observatiestudies en 44 vergelijkende studies, met 25.697 patiënten. In al deze studies is gekeken naar het effect van preventieve maatregelen tegen SARS-CoV-2, MERS of SARS. Hun bevindingen zijn onbetwistbaar: deze maatregelen zijn van onweerlegbaar belang. Met minder dan een meter is het risico op transmissie 12,8%, terwijl het daalt tot 2,6% als we verder van elkaar verwijderd staan. Een afstand van twee meter of meer gaat anderzijds gepaard met een nog groter voordeel bij het verminderen van de virale transmissie.

 

Hetzelfde geldt voor het gebruik van maskers en oogbescherming.

 

Ondanks het ontbreken van gerandomiseerde gecontroleerde proeven, leveren de in deze studie gemeten effecten, voldoende informatie die naar gezondheidsbeslissingen moeten leiden bij het beheer van de decoronisatie en voor het geval er een tweede epidemiegolf zou optreden. 

 

Nathalie Evrard