Behandeling van Covid-19: het belang van corticosteroïden wordt bevestigd

Afbeelding
cortico
Wordt de toediening van systemische corticosteroïden echt geassocieerd met verminderde mortaliteit bij patiënten met ernstige Covid-19?
Volgens de conclusies van een meta-analyse (1) waarbij het sterftecijfer op 28 dagen het belangrijkste criterium was, lijkt het antwoord positief te zijn.

Deze meta-analyse van gerandomiseerde, prospectieve en vrij homogene studies bevestigt nu het voordeel van corticosteroïden die bij lage doses worden gebruikt in ernstige vormen van Covid-19, een voordeel dat nooit was aangetoond bij een respiratoire en systemische virale infectie. De meta-analyse laat een algemeen voordeel zien voor corticosteroïden, waarbij het voordeel bewezen is voor dexamethason en zeer waarschijnlijk voor hydrocortison. "Het lijkt er dus op dat we op een keerpunt staan in de strijd tegen de pandemie met een sterke toename van de overlevingskansen", aldus de wetenschappers die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek. Wat de bijwerkingen betreft, is er geen significant verschil waargenomen tussen corticosteroïden en de standaardbehandeling. Het gebruik van corticosteroïden heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid vanwege argumenten voor een verslechtering van de griepprognose in verband met deze behandelingen, maar bij Covid-patiënten werden, afgezien van de gebruikelijke corticosteroïde-gerelateerde effecten, geen specifieke veiligheidssignalen gevonden.
In het licht van deze resultaten en die van de Recovery studie, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs aanbevelingen gepubliceerd over de plaats van corticosteroïden in de behandeling van Covid-19-infectie (2). "Wij bevelen systemische corticosteroïden aan voor de behandeling van patiënten met ernstige Covid-19. Wij stellen voor om corticosteroïden niet te gebruiken bij de behandeling van patiënten met een niet-ernstige Covid-19," is samengevat in een persbericht van de organisatie. Bovendien staat deze molecule al op de lijst van essentiële geneesmiddelen en is ze dus al tegen lage kosten en in grote hoeveelheden in alle landen beschikbaar. Bovendien nodigt de WHO de landen uit om voorraden aan te leggen, want de winter wordt moeilijk! In de komende maanden worden meer gegevens verwacht, onder meer over de follow-up van patiënten op langere termijn.

1. The WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT) Working Group. Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Meta-analysis. JAMA. 2020 ; publication avancée en ligne le 2 septembre doi:10.1001/jama.2020.17023.

2. WHO updates clinical care guidance with corticosteroid recommendations. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-updates-clinical-care-guidance-with-corticosteroid-recommendations