Borstkanker: behandeling en terugbetaling enkel nog in erkende borstklinieken.

Afbeelding
x
Eén op de zeven vrouwen in België wordt getroffen door borstkanker. Elk jaar wordt bij meer dan 10.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Uit een donderdag gepubliceerde studie van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat de overlevingskans aanzienlijk groter is voor vrouwen die zich laten behandelen in een van de 72 erkende borstklinieken in het land.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, reageerde onmiddellijk op deze conclusie: "We moeten dus een einde maken aan de behandeling van borstkanker buiten de erkende borstklinieken", "Ziekenhuizen die niet erkend zijn als borstkliniek zullen in de toekomst geen behandelplan voor borstkanker meer kunnen opstellen en dus niet meer kunnen diagnosticeren en opereren. We zullen onmiddellijk actie ondernemen en stoppen met het vergoeden van borstkankerbehandeling buiten erkende borstklinieken"

Deze instellingen, die op hun websites vaak verkeerde informatie geven, stellen weinig diagnoses per jaar, aldus de minister. Daardoor bouwen ze niet genoeg expertise op, wat cruciaal is voor de behandeling. Ook beschikken ze niet over de waardevolle (para)medische omkadering die in de "echte" borstklinieken wordt geboden. Het risico om aan borstkanker te overlijden is 44% hoger voor vrouwen met invasieve borstkanker die worden behandeld in een centrum met een laag volume (d.w.z. minder dan 60 nieuwe diagnoses per jaar) en 30% hoger voor vrouwen die worden behandeld in een centrum met een gemiddeld volume (60-124 nieuwe diagnoses per jaar), in vergelijking met centra met een hoog volume (125 diagnoses per jaar). Zowel een grote deskundigheid als een hoog volume van de behandeling van borstkanker zijn cruciaal voor de overleving.

Minister Vandenbroucke roept ziekenhuizen die op hun websites of in hun brochures onduidelijk adverteren op om dit onmiddellijk te veranderen. Ook vraagt hij artsen om hun patiënten correct door te verwijzen naar een erkend centrum, waarvan de lijst kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Volksgezondheid.

https://www.health.belgium.be/nl/kanker