Borstkanker: naar betere gepersonaliseerde behandelingen

Afbeelding
kanker
Onlangs is in Frankrijk en België een nieuwe internationale klinische studie gestart om na te gaan of het mogelijk is patiënten met HER2-positieve borstkanker zonder hormoonreceptoren een minder intensieve chemotherapiebehandeling aan te bieden, teneinde de bijwerkingen van de behandeling te verminderen zonder het risico op een kankerrecidief te verhogen.

HER2-positieve borstkanker is een agressieve vorm van de ziekte die ongeveer 15-20% van alle gevallen van borstkanker uitmaakt. In het algemeen krijgen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker een combinatie van chemotherapeutische middelen, samen met anti-HER2-therapie, voordat zij worden geopereerd. De anti-HER2-behandeling kan dan tot een jaar na de operatie worden voortgezet. Hoewel de resultaten bemoedigend zijn, met meer dan 90% van de patiënten die na vijf jaar nog in leven en zonder kankerrecidief, kan de combinatie van chemotherapie en HER2-blokkade leiden tot bijwerkingen, waarvan de meeste te wijten zijn aan de chemotherapie.

DECRESCENDO, een grote multicentrische fase II-studie, wordt uitgevoerd en gesponsord door de Clinical Trials Support Unit van het Jules Bordet Instituut (IJB/CTSU, Brussel, België) in samenwerking met de Breast International Group (BIG) en er zullen in totaal 1.065 patiënten uit 164 ziekenhuizen in twaalf landen over de hele wereld bij betrokken zijn.

Patiënten zullen vóór de operatie een minder intensief chemotherapieregime krijgen (één geneesmiddel in plaats van de gebruikelijke 2-4 geneesmiddelen). Bovendien zullen de clinici patiënten identificeren van wie de tumor na de procedure een volledige respons op de behandeling vertoont en die met de chemotherapie kunnen stoppen en alleen de anti-HER2-behandeling kunnen krijgen. Het doel van deze studie is aan te tonen dat deze nieuwe behandelingskuur even doeltreffend is als de conventionele kuur, maar met minder risico op bijwerkingen.

 

"Nu er steeds meer 'wapens' komen die zich richten op de zwakke plek van deze kanker - de HER2-receptor - is het zinvol om de chemotherapie, die verantwoordelijk is voor de meeste bijwerkingen van de behandeling, zorgvuldig te vereenvoudigen. Dit is het doel van DECRESCENDO," zegt Dr. Martine Piccart, mede-hoofdonderzoeker van de studie, wetenschappelijk directeur aan het Jules Bordet Instituut (Brussel, België), mede-oprichtster van de Breast International Group en voorzitter van BIG against breast cancer.

"Ik denk dat de DECRESCENDO studie een doorbraak kan betekenen. Als onze hypothese juist is, zullen we de incidentie van potentieel ernstige bijwerkingen van chemotherapie, zoals hartfalen, aanzienlijk verminderen. Tegelijkertijd zullen de patiënten een behandeling krijgen die aan de huidige normen van werkzaamheid voldoet, maar die bijna volledig gericht is op de biologische zwakke punten van de kanker en daardoor veel van de toxiciteit vermijdt die vaak met chemotherapeutische middelen wordt geassocieerd.