BUM Astma verbetert astmatrouw en -controle

Afbeelding
astma
Volgens de resultaten van een studie van de Universiteit van Gent verbetert de begeleiding van astmapatiënten de therapietrouw. Een dienst om aan te bieden aan onze patiënten met slecht gecontroleerde astma.

Een team onder leiding van Prof. Lies Lahousse, Farmaceutische Wetenschappen, UGent evalueerde de reële impact van een BUM Astma coaching gesprek. In een eerste stap selecteerden de onderzoekers uit de Belphar-databank alle patiënten (vanaf 5 jaar) die in 2017 inhalatiecorticosteroïden (ICS) kregen. Vervolgens werd deze groep beperkt tot chronische ICS-gebruikers (die in 2016 en 2018 ook inhalatiecorticosteroïden kregen) in de leeftijd van 5-40 jaar. De studiepopulatie bestond uit 1.350 patiënten met moeilijk controleerbaar astma die in 2017 een eerste BUM Astmacoachingsgesprek hadden. De controlegroep, die geen BUM Astma-interview kreeg, bestond uit 50.477 patiënten. Bij de BUM-astmapatiënten blijkt het gebruik van inhalatiecorticosteroïden na één jaar aanzienlijk te zijn toegenomen, van gemiddeld 82,6 DDD (Daily Defined Doses) per patiënt per jaar tot 125,9 DDD. Het gebruik van orale corticosteroïden nam ook toe. Het percentage gebruikers van kortwerkende beta-agonisten, antibiotica en astmabiologica is gedaald. De CTT-ratio steeg aanzienlijk in het jaar na het coachingsgesprek. De resultaten wijzen erop dat een BUM Astmacoachingsgesprek in de praktijk inderdaad doeltreffend is om de astmatrouw en -controle te verbeteren.

Referentie:

www.apb.be

BMC Health Services: https://bit.ly/3HBkkR0.