Correct informeren over trombose met Astra Zeneca-vaccin

Afbeelding
Astra Zeneca
De Belgische Vereniging voor Trombose en Hemostase (BSTH) heeft een document gepubliceerd dat op internet kan worden geraadpleegd en waarin enkele antwoorden worden gegeven op vele vragen over het zeer zeldzame risico van trombose in verband met trombocytopenie bij het Astra Zeneca-vaccin.

Sinds begin 2021 zijn in Europa en het VK verschillende gevallen gemeld van trombocytopenie die gepaard ging met trombose bij mensen die onlangs tegen COVID-19 waren gevaccineerd. Sommige - maar niet alle - gevallen omvatten cerebrale veneuze trombose (CVT). Trombose in het mesenterium en andere bloedvaten (splanchnische trombose) en longembolie zijn ook beschreven. Er zijn zelfs enkele sterfgevallen gemeld.

Het vermoedelijke mechanisme van de complicatie is een auto-immuun, idiosyncratisch, accidenteel fenomeen. Er is dus GEEN verband met klassieke trombose, een voorgeschiedenis van trombose(n), risicofactoren voor hart- en vaatziekten of trombose, of behandeling met antiplatelet middelen of anticoagulantia. Mensen met risicofactoren voor trombose of een voorgeschiedenis van trombose of hart- en vaatziekten moeten beslist niet bang zijn voor vaccinatie, de voordelen van vaccinatie gaan voor. Bijna alle gerapporteerde gevallen betroffen mensen jonger dan 60 jaar.

Om de vele vragen van uw patiënten te beantwoorden, kunt u het document raadplegen: https://www.bsth.be/application/files/4116/1796/3826/BSTH_VIPIT_algorithms_FR_v1.pdf?fbclid=IwAR24cJR8uMF65eqrCFNbxlWOjEW7UQmlRIr4Og8z1gLvbPs5kxHQv4nGwv0.