Covid-19: 37% lange termijn symptomen

Afbeelding
symptomen
Het KCE, het Belgisch federaal expertisecentrum inzake gezondheidszorg, definieert langdurige Covid bij "personen die na een acute fase van Covid-19 (vermoed op basis van symptomen of bevestigd door een test), symptomen blijven vertonen of nieuwe symptomen ontwikkelen" (...) "Deze symptomen mogen niet kunnen worden verklaard door een andere pathologie".
"Deze langdurige Covid, die op mysterieuze wijze een aanzienlijk aantal Covid-19-patiënten treft, moet door alle gezondheidsautoriteiten wereldwijd "met het hoogste belang in aanmerking worden genomen", zo meldde de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onlangs. "De ongemakken zijn reëel en aanzienlijk: ongeveer één op de tien Covid-19-patiënten blijft na 12 weken ziek, en vaak nog veel langer."

De Universiteit van Oxford heeft een een baanbrekende studie over dit onderwerp uitgevoerd.

Er werden gegevens uit elektronische gezondheidsdossiers van 81 miljoen patiënten, voornamelijk in de VS, waaronder 273.618 overlevenden van Covid-19, onderzocht. De onderzoekers keken of de patiënten binnen 6 maanden of binnen 3-6 maanden na de diagnose bepaalde kenmerken van langdurige Covid hadden ervaren. Negen kenmerken (een mengeling van symptomen en diagnoses) werden onderzocht: ademhalingsmoeilijkheden of kortademigheid, vermoeidheid/ongemak, pijn op de borst of in de keel, hoofdpijn, abdominale symptomen (zoals pijn of diarree), myalgie (spierpijn), andere pijn, of cognitieve symptomen en angst of depressie. Uit de resultaten blijkt de omvang van de schade: van de Covid-19 patiënten had meer dan de helft (57%) één of meer langdurige symptomen gedurende de gehele periode van 6 maanden (met inbegrip van de acute fase) en 36,55% tussen 3 en 6 maanden na de diagnose. Wat zijn de meest voorkomende symptomen op lange termijn? Angst of depressie werd gemeld door 15,49% van de patiënten tussen 3 en 6 maanden na de diagnose. Dit werd gevolgd door buikklachten (8,29%), abnormale ademhaling (7,94%), vermoeidheid of onwel voelen (5,87%), pijn op de borst of in de keel (5,71%), hoofdpijn (4,63%), cognitieve symptomen (3,95%), en ten slotte spierpijn (1,54%).

De vereniging "post-Covid gemeenschap" dringt aan op erkenning van de ziekte bij de verzorging van patiënten die verscheidene maanden na hun besmetting met het coronavirus nog steeds aanhoudende symptomen hebben.

Het vraagt om een tussenkomst van het Nationaal Instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (INAMI) in de medische kosten in verband met deze pathologie en om het opzetten van multidisciplinaire revalidatieprogramma's.

 

Meer informatie op de pagina van de vereniging "post-COVID gemeenschap/ je bent niet alleen”.