Covid-19: de plaats van de besmetting?

Afbeelding
Covid plaats besmetting
Eind december presenteerde het Institut Pasteur de resultaten van de epidemiologische studie van de Commissie over de omstandigheden en locaties van de besmetting met het SARS-CoV-2-virus. Het doel van deze studie is het identificeren van de socio-demografische factoren, de bezochte plaatsen en het gedrag dat geassocieerd wordt met een verhoogd risico op SARS-CoV-2-infectie. De studie bevestigt elementen van internationale wetenschappelijke studies en geeft aan dat het merendeel van de SARS-CoV-2 infecties voorkomt in de uitgebreide familiekring (33,1%), op de werkplek (28,8%) en in de vriendenkring. Bovendien werd bij besmetting het mondmasker niet gedragen door de bronpersoon en ook niet door de index persoon. Samenvatting van de resultaten.
  • 44% van de geïnfecteerde mensen kent de bronpersoon die hen heeft geïnfecteerd, 21% vermoedt een bepaalde gebeurtenis zonder de bronpersoon te kennen, en 35% weet niet hoe ze geïnfecteerd zijn geraakt.
  • De overgrote meerderheid (97%) van de indexgevallen die op deze vragenlijst reageerden, gingen in isolatie, maar slechts 54% ging in isolatie bij de eerste symptomen, en 64% ging in isolatie wanneer symptomen of kennis van contact met een geïnfecteerd geval de enige waarschuwingstekens waren.
  • In het geval van besmettingen binnen het huishouden (35% van de besmettingen wanneer de bronpersoon bekend is) is het voor deze volwassenen vooral een geval van besmetting door de echtgeno(o)t(e) (64% van de gevallen).    
  • Bij besmetting buitenshuis (65% van de besmettingen als de bronpersoon bekend is) is het vooral de besmetting in de familiekring (33%), dan op de werkplek (29%), dan in een vriendenkring (21%). Maaltijden spelen een centrale rol in deze besmettingen, hetzij in het gezin, in een vriendenkring, of in mindere mate op het werk. Gedeelde kantoren zijn ook belangrijk op de werkplek.
  • In het tweede deel van de studie werden factoren geïdentificeerd die verband houden met een acute infectie met CACOV-2-SARS.  Vergeleken met ambtenaren die een matig risico lopen, hadden administratieve en commerciële kaderleden, industriële werknemers, chauffeurs en intermediaire beroepen in de gezondheidszorg en de sociale sector een groter risico op besmetting. Andere factoren die verband houden met een verhoogd risico waren: het fysiek bijwonen van een professionele bijeenkomst, carpoolen, met meer personen onder hetzelfde dak wonen (vooral met kinderen in de dagopvang of op school), het bezoeken van bars, restaurants en sportzalen, en het bijwonen van een privé-vriendschappelijke - of familiebijeenkomst (de omstandigheid met het hoogste percentage infecties: 19%).