Covid-19 en diabetes: een risicovolle associatie

Afbeelding
diabetes
Traditioneel is 14 november de Werelddiabetesdag. In deze tijd van pandemie is het belangrijk om eraan te herinneren dat deze chronische aandoening de prognose van Covid-19 zodanig verergert dat het overmatige sterfte veroorzaakt, wat door alle gepubliceerde studies wordt bevestigd. Daarom moet er speciale aandacht worden besteed aan deze patiënten om hen bewust te maken van het goed naleven van hun behandeling.

Een risicofactor naar ernstige vormen van de ziekte

Op basis van de huidige gegevens lijken diabetespatiënten geen hoger risico te lopen op het ontwikkelen van een CoV-2-SARS-infectie dan de algemene bevolking. Diabetes lijkt daarentegen een risicofactor te zijn voor de overgang naar ernstige en kritische vormen van COVID-19. Deze vereisen opname op de intensieve zorg of zelfs invasieve mechanische beademing en kunnen overlijden. 

 

Wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor diabetes?

Terwijl diabetes een slechte prognostische factor blijkt te zijn voor COVID-19, heeft het ook een negatief effect op diabetes. Het eerste aspect betreft de glycemische onevenwichtigheid die door de infectie wordt bevorderd (en die kan voorafgaan aan de symptomen die gepaard gaan met COVID-19) en is dus bevorderlijk voor het optreden van metabole complicaties zoals ketoacidose. Dit is vooral zo omdat COVID-19 gepaard kan gaan met spijsverteringsverschijnselen die uitdroging bevorderen. 

 

Factoren die geassocieerd worden met de oorsprong van complicaties

Zoals alle studies van de ernstigste gevallen (ziekenhuisopnames, reanimaties, overlijden) aantonen, kunnen bepaalde factoren complicaties veroorzaken. De CORONADO-studie heeft een beter inzicht gegeven in het profiel van de patiënten die een groter risico lopen om in het ziekenhuis te worden opgenomen:

- Gemiddelde leeftijd 70 jaar

- Meestal mannen (65%).

- De overgrote meerderheid van de patiënten die voor Covid-19 in het ziekenhuis werden opgenomen, hadden diabetes van het type 2. Diabetes type 1 was zeldzamer en ging gepaard met een betere prognose bij de jongere proefpersonen (voor de leeftijd van 55 jaar).

Er zijn andere geïdentificeerde risicofactoren die in verband worden gebracht met een ernstige vorm van Covid-19. Het gaat vooral om:

- Overgewicht en obesitas (body mass index groter dan 30);

- Vooraf bestaande complicaties die gelinkt zijn aan diabetes (micro- of macro vasculair), en die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor nier- of hartproblemen;

- Bijbehorende pathologie (hypertensie, pulmonale of leverproblemen, enz.).

 

Praktische aanbevelingen

- advies voor het volgen van diabetici met COVID-19 in de lock down

- Strikte glycemische controle, vooral bij ernstige vormen van infectie.

- Gehydrateerd blijven

- Temperatuur controleren

- Als u insuline neemt, controleer dan ook uw ketonen.

- Tenzij gecontra-indiceerd, voortzetting van ACE-remmers en sartans bij diabetische (en niet-diabetische) patiënten met COVID-19

- Systematische screening op (pre)diabetes door het meten van geglycateerde hemoglobine bij elke patiënt met COVID-19 

 

Ref :

www.louvainmedical.be/en/article/covid-19-and-diabetes

www.diabetes.be