Covid-19 heeft een " verwoestende impact " gehad op de strijd tegen aids, malaria en tuberculose

Afbeelding
Wereldfonds
Voor het eerst sinds zijn oprichting in 2002 heeft het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria (ook bekend als het "Wereldfonds") melding gemaakt van een achteruitgang in de strijd tegen deze epidemieën, dit als gevolg van de Covid-19-pandemie.

In het jaarverslag dat de stichting op woensdag 8 september publiceerde, zijn de cijfers voor 2020 "een bevestiging wat we vreesden op het moment dat Covid-19 verscheen", zo vatte Peter Sands, uitvoerend directeur van het fonds, samen: “De impact van Covid-19 is verwoestend geweest. Voor het eerst in onze geschiedenis gaan alle belangrijke indicatoren achteruit”.

De pandemie heeft met name "rampzalige" gevolgen gehad in de strijd tegen tuberculose. In 2020 is het aantal mensen dat wordt behandeld voor een tuberculose die resistent is aan geneesmiddelen met 19% gedaald. In landen waar het Wereldfonds investeert, kregen ongeveer 4,7 miljoen mensen met de ziekte een behandeling, ongeveer een miljoen minder dan in 2019. Op het aidsfront is het effect van Covid-19 ook aanzienlijk. Hoewel het aantal seropositieven dat een antiretrovirale behandeling ondergaat, blijft stijgen (met 9% in 2020), wordt in het verslag gewezen op een "alarmerende" daling van de preventie- en opsporingsdiensten bij kwetsbare mensen.

Tot dusver lijken de programma's ter bestrijding van malaria minder te lijden te hebben gehad van Covid-19, vervolgt het verslag. Met name het aantal gedistribueerde muggennetten is blijven toenemen, met 17% in 2020. In een aantal landen hebben de vrijwilligers voor de bestrijding van malaria namelijk de distributie in grote centra gestopt, want onverenigbaar met de pandemie, en zijn ze overgestapt op distributie van deur tot deur.

 

Toch is het aantal testen van mensen die verdacht worden van malaria in 2020 met 4,3% gedaald. En de vooruitgang bij het indammen van de ziekte is gestagneerd, betreurt het Fonds.

De Covid-19-pandemie heeft het "cruciale belang" van gezondheidsstelsels in de hele wereld duidelijk gemaakt, aldus het Fonds. Maar er zijn ook lichtpuntjes: de pandemie heeft geleid tot een aantal innovaties die de strijd tegen aids, tuberculose en malaria ten goede zijn gekomen.

In Nigeria bijvoorbeeld heeft het nationale agentschap voor aidscontrole besloten mensen op hiv te testen wanneer zij naar medische centra gingen voor SARS-CoV-2-tests, zo meldt het Fonds. Als gevolg daarvan is de opsporing van het aantal positieve besmette personen toegenomen.