COVID-19: tijdelijk vergoede eerstelijns psychologische zorg voor elke leeftijd

Afbeelding
Diepe angsten
Diepe angsten, schrik van de anderen, angst voor de toekomst, vermoeidheid... de vooruitzichten op een versoepeling van de lockdown zijn voor sommigen somber. Volgens een deze week gepubliceerd gezondheidsonderzoek van SCIENSANO blijkt dat de COVID-19 pandemie gepaard gaat met een toename van psychosociale problemen en de consumptie van slaappillen en kalmerende middelen. Deze cijfers zijn alarmerend en vereisen gepersonaliseerde zorg.
Uitleg door Dr. Aisha Cortoos, psychologe.

"De Lock down van bijna twee maanden, die uiterst beperkte professionele en sociale interacties met zich meebracht, is niet onbelangrijk en heeft psychologische gevolgen. Een deel van de bevolking ervaart angst, prikkelbaarheid, tekenen van depressie, slaapproblemen, vermoeidheid... iedereen zal het effect van de opeenstapeling van het stressgevoel heel verschillend en soms op een andere manier tot uitdrukking brengen", legt Dr. Aisha Cortoos, psychologe, uit.  

"En alle angstvermijdingssituaties (alcoholgebruik, videospelletjes, slaapstoornissen...) zullen zich helaas settelen. Deconfiniëring dreigt impulsief en buitensporig gedrag aan te moedigen. Er bestaat ook een risico op een toename van verslavingen aan alcohol, drugs, beeldschermen en ook een heropleving van risicovolle seksuele praktijken en huiselijk geweld, dat vaak al in gang is gezet, maar niet zichtbaar was tijdens de Lock down. 

Terug naar de normale gang van zaken

 "Een geleidelijke terugkeer naar alle activiteiten zal de schade helpen beperken. Routine is synoniem van voorspelbaarheid, en dus zekerheid. Terwijl de pandemie nog niet voorbij is, zou het brutaal verstoren van de routine, die zich tijdens de lock down heeft ontwikkeld, de onzekerheid die de angst veroorzaakte weer doen oplaaien. Ik raad aan om te proberen te leven met een regelmaat, met rituelen en gewoontes om referentiepunten te kunnen vinden en zo verveling en leegte, de vectoren van angst, te vermijden. Mentalisering kan ook helpen: zich voorbereiden, nadenken over wat erna komt, een sociaal leven hebben en vooral daarover kunnen praten. Dialoog, openheid en tolerantie moeten sleutelwoorden zijn. Om de cocktail van emoties te beheren, kunnen verschillende steunpilaren worden gebruikt. We moeten ons ontspanningssysteem activeren door te bewegen, door onze sportactiviteiten te hervatten en ons bloot te stellen aan het zonlicht om onze circadiane ritmes te reorganiseren".

 

Als de angst blijft duren...

"De beste oplossing is om een specialist te raadplegen die efficiënte hulp kan bieden door middel van verschillende therapiemethodes. Sommige mensen zijn ook meer risico verbonden, en hun angst is met de crisis toegenomen. Ik denk in het bijzonder aan mensen die lijden aan burn-out, depressie, mensen die lijden aan OCD, hypochondristen. Professionele ondersteuning is essentieel, en het is essentieel om deze patiënten te refereren in de apotheek".  In een poging om de evolutie naar meer complexe psychiatrische problemen te vermijden, heeft het RIZIV de terugbetaling van eerstelijns psychologische zorg tijdelijk uitgebreid naar alle leeftijdscategorieën (tot 31/12/2020).

De patiënt kan nu ook worden gerefereerd, niet alleen door een huisarts of een psychiater, maar ook door een geriater, een kinderarts, een kinderpsychiater, een bedrijfsarts, een PSE/CPMS-arts of een ONE arts.