Darmmicrobiota en neurologische ontwikkeling bij premature kinderen: een rol voor Bifidobacterium?

Afbeelding
microbiota
Een Italiaans team heeft een observationele studie uitgevoerd om het verband te analyseren tussen de samenstelling van de microbiota tijdens de eerste levensmaand en de neurocognitieve ontwikkeling op de leeftijd van 2 jaar bij te vroeg geboren kinderen met een zeer laag geboortegewicht.

Vergelijking van de samenstelling van de microbiota in de tijd toont verschillende diversiteitstrajecten tussen kinderen met en zonder neurologische ontwikkelingsstoornissen. Kinderen met stoornissen hebben een rijkere microbiota aan enterokokken op D 7 en D 30. Opmerkelijk is dat bifidobacteriën gedurende de eerste dagen in grote aantallen in hun microbiota aanwezig zijn, maar dat zij rond dag 7 schaars worden en tegen dag 30 minder talrijk zijn dan bij kinderen zonder neurologische ontwikkelingsstoornissen. Op dag 30 is de overvloed aan bifidobacteriën positief gecorreleerd met de algemene score van het ontwikkelingsquotiënt op 24 maanden. Er is aangetoond dat de verschillende soorten bifidobacteriën een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een evenwichtige microbiota, bijdragen tot de rijping van het immuunsysteem en neuroprotectieve effecten kunnen uitoefenen, hoofdzakelijk door de modulatie van de productie en het vrijkomen van neuroactieve stoffen. De afwezigheid en/of lage abundantie van bifidobacteriën zou dus een biomarker van kwetsbaarheid en onrijpheid kunnen zijn. Deze bevinding kan worden gebruikt om vroegtijdige preventiestrategieën te ontwikkelen om een optimale neurologische ontwikkeling te beschermen.

Literatuur: Beghetti I. et coll.: Early life gut microbiota and neurodevelopment in preterm infants: any role for Bifidobacterium?