De beste investering ten gunste van de gezondheid

Afbeelding
v
Tegenwoordig wordt vaccinatie door de WHO beschouwd als "een van de beste investeringen ten gunste van de gezondheid". Een nationaal centralisatie-instrument om de vaccinatiestatus van patiënten te kennen, is essentieel om het bewustzijn van het belang van een actuele vaccinatiestatus te vergroten.

In België is de verantwoordelijkheid voor de vaccinatie verdeeld over vele verschillende actoren: kinderartsen, gynaecologen, huisartsen, artsen van reisklinieken, arbeidsgeneeskunde, PES- en ONE-artsen, spoedartsen, Fedasil, apothekers, enz. 

Vaccinatie-informatie (datum, naam van het vaccin, vervolgplanning) is in ons land niet gecentraliseerd. In het beste geval, als de patiënt rigoureus is, heeft hij of zij een actueel vaccinatiebewijs, wat in de praktijk zeldzaam blijft. Het resultaat van deze twee elementen is een buitensporig verlies van vaccininformatie. 

Een van de grootste uitdagingen op het gebied van vaccinatie is de gestructureerde en systematische codering van vaccinatiegegevens. Een nationaal vaccinatieregister is essentieel. Of ten minste een optimaal systeem per regio, met eventuele onderlinge verbindingen.

Om het gebruik ervan te optimaliseren, zijn een efficiënte codering en toegang tot gegevens nodig voor zorgverleners, zodat zij de vaccinatiestatus van hun patiënt kunnen kennen en op eenvoudige wijze verdere vaccinaties kunnen plannen; en voor patiënten, zodat zij geïnformeerd kunnen worden over de vaccinaties die zij hebben gehad en die zij nog moeten krijgen.

Er bestaan momenteel in ons land interessante benaderingen om gezondheidsinformatie op een veilige manier te delen, maar er is geen enkel instrument om vaccininformatie te centraliseren. De coderingssystemen in het noorden en het zuiden van het land zijn verschillend en niet met elkaar verbonden.

Het is van essentieel belang dat er één enkel federaal instrument komt dat de unieke codering van toegediende vaccins mogelijk maakt.

Door de COVID-crisis hebben alle regio's en gemeenschappen in het land zich verenigd rond een "federale" codering van COVID-vaccins. Hierdoor konden alle belanghebbenden in real time worden geïnformeerd over de COVID-vaccinatie van patiënten. Het is essentieel om dit toe te staan voor alle andere vaccins en alle patiënten.

Ref: Wetenschappelijke Vereniging voor Algemene Geneeskunde op initiatief van haar Vaccinatie-eenheid.