De toekomst van antibiotica is van ons allen afhankelijk!

Afbeelding
Toekomst antibiotica
Bacteriële resistentie tegen antibiotica zou tegen 2050 een van de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld kunnen worden. Het betwijfelt zelfs het vermogen om de meest frequente infecties te genezen. "Het beperken van de verspreiding van deze resistentie vereist een uitgebreide en gecoördineerde preventie gebaseerd op het juiste gebruik van antibiotica, handhygiëne en infectiecontrole", volgens de WHO. De week van 18 tot 24 november was gewijd aan de bewustmaking van het juiste gebruik van antibiotica.

Te veel voorschriften bij de tandarts!

In 2018 was België nog steeds de 8e grootste voorschrijver van antibiotica in Europa, wat betreft het gebruik van antibiotica buiten de ziekenhuizen. Het risico op antibioticaresistentie is groot. In de tandheelkunde zijn de meeste antibiotica niet nodig, herinnert het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat gebruik maakt van de Europese Antibiotica-informatieweek om het belang van een beredeneerd gebruik van deze behandelingen te benadrukken, vooral voor tandartsen. Ongeveer 6% van de antibiotica wordt voorgeschreven door tandartsen.

"Antibiotica zijn zelden geïndiceerd voor gebruik in de tandheelkunde, behalve wanneer een infectie zich lijkt te verspreiden of voordat tandheelkundige implantaten worden geplaatst. Voor invasieve tandheelkundige ingrepen worden ze ook aanbevolen voor mensen met een risico op een endocarditisbesmetting," besluiten de KCE-deskundigen die zojuist een gids voor tandartsen hebben gepubliceerd. De gids is ook bedoeld voor huisartsen en spoort hen aan om hun patiënten met kiespijn door te verwijzen naar een tandarts, zodat een juiste diagnose kan worden gesteld en een passende tandheelkundige behandeling kan worden geïnitieerd.

Te grote verpakkingen

Het federale agentschap wijst ook op een probleem van de verpakking in dozen die te groot zijn voor wat nodig is voor een enkele behandeling. Naast de afval- en milieuhinder, wanneer de patiënt deze niet terugbrengt naar de apotheek, waarschuwt de KCE voor het risico van zelfmedicatie, wat per definitie onredelijk is. Daarom herhaalt het ook zijn aanbeveling om apothekers toe te staan alleen het exacte aantal benodigde antibioticatabletten te verstrekken.

In de periode Covid-19

"Het overmatig gebruik van antibiotica tijdens de COVID-19-pandemie zou kunnen leiden tot het ontstaan en de versnelde verspreiding van antimicrobiële resistentie", waarschuwt de WHO. Het dringt er bij zorgverleners op aan om goed te communiceren: COVID-19 wordt veroorzaakt door een virus, en daarom mogen antibiotica niet worden gebruikt als een middel om virale infecties te voorkomen of te behandelen, tenzij er ook bacteriële infecties aanwezig zijn!

Nathalie Evrard