De vaccinatiestatus van patiënten controleren en inhaalvaccinatie aanmoedigen!

Afbeelding
vaccinatiestatus
Dit jaar vindt de door de WHO geïnitieerde Europese immunisatieweek plaats van 25 tot 29 april. Het is een gelegenheid om de aandacht te vestigen op de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de standaardvaccinaties. Als gevolg van de gezondheidscrisis die in maart 2020 is begonnen, zijn de inentingen die in het vaccinatiekalender zijn opgenomen, namelijk onderbroken.

Sinds maart 2020 is de organisatie van de gezondheidszorg diep verstoord door de gezondheidscrisis. De operationalisering van de al bestaande immunisatieprogramma's is niet gespaard gebleven. In ons land werd ook een effect vastgesteld. Hoewel veel vaccinaties konden worden uitgevoerd, werd de preventieve follow-up van sommige gezinnen verstoord en is het inhalen van de achterstand een uitdaging voor de toekomst. Uit de gegevens van de diensten en centra voor gezondheidsbevordering op school blijkt dat het aantal gevaccineerde leerlingen sinds het begin van de crisis van jaar tot jaar geleidelijk is gedaald. Voor HPV-vaccinatie is er bijvoorbeeld een daling van 6% in het aantal uitgevoerde vaccinaties. Voor deze vaccinaties wordt een verdere daling verwacht. In het eerste kwartaal van het schooljaar 2021-2022 zijn ongeveer 4 000 doses minder toegediend dan in het jaar daarvoor. De verklaring voor deze dalingen kan gezocht worden in verschillende fenomenen: nadruk op Covid-19 vaccinatie, grotere ongerustheid over vaccinatie, ...

De crisis heeft een negatief effect gehad op de immunisatieprogramma's en hoewel er enige achterstand is weggewerkt, zijn er meer uitgebreide en wijdverspreide gegevens nodig om een volledig inzicht te krijgen in het totale effect.

De Europese immunisatieweek is een gelegenheid om u eraan te herinneren hoe belangrijk het is de immunisatiestatus van uw patiënten te controleren en de nodige inhaalbehandelingen aan te moedigen. 

Meer info:

Advies 911 van de Hoge Gezondheidsraad

www.e-vax.be