Drugggebruik en drugsmarkt in België tijdens de Covid-19-crisis

Afbeelding
 Drugs
Volgens een online bevraging van de Unit Illegale Drugs van Sciensano gebruikten drugsgebruikers tijdens de corona-crisis minder drugs, maar bleven alle drugs op de markt beschikbaar. 1 op de 5 respondenten is zelfs gestopt met het gehele verbruik in de periode dat de enquête werd uitgevoerd.

In totaal hebben 5.764 mensen deelgenomen aan de enquête. Zij waren minstens 18 jaar, woonden in België en hadden in 2020 drugs gebruikt. De enquête bevraagde de respondenten over het gebruik van 10 verschillende drugs, namelijk alcohol, cannabis, cocaïne, amfetamine, methamfetamine, ecstasy/MDMA, LSD, GHB en heroïne.

Druggebruik daalde tijdens de coronacrisis…

Het gebruik van drugs nam gevoelig af na 13 maart 2020:

  • 60% van de ecstasygebruikers gaf aan minder ecstasy te hebben gebruikt,
  • bijna 1 op 2 cocaïnegebruikers gebruikte minder cocaïne
  • 45% van de amfetaminegebruikers gebruikte minder amfetamines
  • 46% van de cocaïnegebruikers zei zelfs helemaal geen drugs meer te hebben gebruikt na 13 maart, net als 19,4% van de ecstasygebruikers en 13,6% van de cannabisgebruikers
  • in totaal gaf één op vijf respondenten aan geen drugs meer te hebben gebruikt in de bevraagde periode

Deze vermindering in gebruik is waarschijnlijk in de eerste plaats te wijten aan de beperkingen van de bewegingsvrijheid, het tijdelijk sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden en het wegvallen van het uitgaansleven”, legt Luk Van Baelen, wetenschapper bij Sciensano, uit. “Mensen hadden geen toegang meer tot de omstandigheden die voordien aanleiding gaven tot druggebruik en ook sociale contacten met vrienden vielen grotendeels weg. Toch gaf bijna 10% van de cocaïnegebruikers en 5% van de amfetamine- en ecstasygebruikers aan meer te hebben gebruikt na 13 maart dan in de periode ervoor”, voegt hij eraan toe.

…maar alle drugs bleven beschikbaar op de markt

Hoewel het druggebruik tijdens de crisis daalde, bleven alle drugs beschikbaar op de markt. De aankoop van ecstasy- en amfetaminepillen verminderde wel met twee derde, van amfetaminepoeder met één derde. Ook cannabis en cocaïne werden minder aangekocht. De prijs voor de gekochte producten veranderde niet significant en voor de meeste respondenten bleef de dealer de voornaamste leverancier. Slechts een heel kleine minderheid van de bevraagden kocht producten via het internet.

Problematische mentale gezondheid bij druggebruikers tijdens de coronacrisis

Ongeveer 1 op 5 respondenten gaf aan te kampen met angststoornissen en 1 op 4 had depressieve stoornissen, met een significant hoger aantal vrouwen dan mannen dat deze problemen rapporteerde. 1 op de 3 ervaarde een gebrek aan sociale steun. Daarbij zei 8,3% van de respondenten die niet alleen woonden het slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Van dit percentage rapporteerde 3,7% meer geweld te ondervinden dan gewoonlijk. Het ging hierbij in de eerste plaats om verbaal en psychologisch geweld.

Raadpleeg alle resultaten van de online drugsenquête 

©SCIENSANO