Duitsland – Mededinging, uitwisselen van gegevens en het oprichten van een digitaal noodplatform voor vaccinatiemateriaal

Afbeelding
vaccinatiemateriaal
In Duitsland heeft de Vereniging voor de Chemische Industrie (‘Verband der Chemischen Industrie’ of ‘VCI’) in februari 2021 het initiatief genomen om een B2B online platform op poten te zetten – het VCI Noodplatform Vaccinatiemateriaal/Notfallplatform Impfzubehör – om in de vaccinatiecentra in de verschillende Duitse deelstaten een tekort aan vaccinatiemateriaal (bijv. spuiten en naalden) te vermijden.

Op dit platform informeren de Duitse deelstaten en de aanbieders van vaccinatiemateriaal elkaar over het actuele aanbod en de leveringsmogelijkheden. Deze transparantie beoogt in het bijzonder om een tekort aan of onjuiste verdeling van vaccinatiemateriaal te vermijden. Het blijkt dat de Duitse mededingingsautoriteit (Bundeskartellamt) informeel had laten weten geen bezwaren te hebben tegen deze samenwerking.

In maart 2021 heeft de Duitse mededingingsautoriteit nu ook laten weten geen bezwaar te hebben tegen de deelname van groothandelaren in farmaceutische producten aan het platform. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 zullen in Duitsland deze groothandelaren samen met apothekers de levering van vaccins en vaccinatiemateriaal aan geneesheren verzorgen.

In het persbericht van de Duitse mededingingsautoriteit worden onder meer volgende factoren benadrukt ter verantwoording van haar standpunt:

  • Voor een optimale verdeling van vaccins is een nauwe samenwerking tussen ondernemingen en overheden noodzakelijk.
  • De toegang tot het platform is beperkt: enkel fabrikanten van vaccins, aanbieders van vaccinatiemateriaal, groothandelaars in farmaceutische producten, de Duitse deelstaten en het Duitse Ministerie van Economische Zaken hebben er toegang toe.
  • Op het platform stellen de Duitse deelstaten en fabrikanten van vaccinatiemateriaal informatie ter beschikking over hun actuele aanbod en de mogelijkheden om effectief te kunnen leveren. Er wordt geen informatie over prijzen en hoeveelheden ter beschikking gesteld.
  • De samenwerking blijft beperkt in de tijd tot de periode waarin er sprake is van een noodsituatie omwille van de COVID-19 pandemie.

De Europese Commissie heeft op 8 april 2020 een ‘Tijdelijk Raamwerk’ bekend gemaakt voor de beoordeling van mededingingskwesties met betrekking tot samenwerking tussen bedrijven in respons op noodsituaties voortvloeiend uit de huidige COVID-19-uitbraak. Daarnaast publiceerde de Europese Commissie Richtsnoeren inzake de optimale en rationele aanvoer van geneesmiddelen om tekorten tijdens de uitbraak van COVID-19 te voorkomen.

Pieter Paepe

Advocaat aan de balie te Brussel

ppa@astrealaw.be