Een antibioticum uit het verleden om bacteriële resistentie te bestrijden

Afbeelding
E. coli
Temocilline is een ß-lactam antibioticum dat aan hernieuwde belangstelling wint bij de behandeling van community-verworven urineweginfecties in de context van de verontrustende ontwikkeling van bacteriële resistentie bij community-verworven enterobacteriën.

De bacteriesoort Escherichia coli (E. coli) is een belangrijke groep in de darmmicrobiota. Maar als E. coli het bloed of de urinewegen koloniseert, kan dat leiden tot een ernstige infectie. Bijvoorbeeld, E. coli is de meest voorkomende oorzaak van urineweginfecties. Infecties worden gewoonlijk behandeld met orale antibiotica, maar in ernstigere vormen zijn ziekenhuisopname en intraveneuze antibioticabehandeling nodig. "Het gebruik van het antibioticum cefotaxime (cefalosporine) voor intraveneuze behandeling is lange tijd het standaardprotocol geweest. Maar in de loop van de tijd zijn steeds meer bacteriën minder gevoelig geworden voor dit antibioticum, wat de zoektocht naar een alternatief heeft gemotiveerd," zegt Håkan Hanberger, professor aan de Linköping Universiteit en specialist in infectieziekten in het Linköping Ziekenhuis en auteur van een studie die aan de Linköping Universiteit werd uitgevoerd en in de Lancet Infectious Diseases werd gepubliceerd.

 De studie werd uitgevoerd bij 152 patiënten met infecties van de urinewegen met koorts of pyelonefritis, waarvoor intraveneuze antibiotica nodig waren. Temocilline bleek even doeltreffend te zijn als cefotaxime met gelijkwaardige bijwerkingen, maar het feit dat temocilline minder agressief is voor de darmmicrobiota suggereert dat het gebruik ervan voordelen heeft voor zowel de patiënt als uiteindelijk voor de volksgezondheid. Bovendien kon in de studie worden aangetoond dat temocilline minder bacteriële resistentie induceert en daarom wordt beschouwd als een uitstekend alternatief voor cefalosporines van de 3e generatie.