Een op de drie mensen met diabetes is zich niet bewust van zijn ziekte

Afbeelding
diabetes
Een op de drie mensen met diabetes is zich niet bewust van zijn aandoening, aldus de Association du diabète (AD), (DL), die een bewustmakingscampagne lanceert onder de naam "Protégeons nos artères' 'Bescherm uw slagaders" in de aanloop naar Werelddiabetesdag op 14 november.

  "Het aanhouden van hoge bloedglucosewaarden beschadigt langzaam de wanden van deze vaten. Zowel de duur van de diabetes als het eventuele slechte evenwicht ervan verhogen het risico op complicaties. Er is geen onderscheid: kleine en grote vaten, maar ook zenuwvezels, zijn het doelwit van een langdurig teveel aan bloedsuiker.

 

Beschadiging van de bloedvaten kan verschillende organen aantasten," legt Prof. Régis Radermecker uit. Zelfs als er gemeenschappelijke mechanismen zijn, zijn er nog veel onduidelijkheden over de verschillende processen die tot de soms onomkeerbare verandering leiden. Al deze mechanismen hebben echter één ding gemeen: ze vallen het endotheel aan. Roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte en een zittende levensstijl verhogen ook de risico's.

EEN CHECK-UP DIE ALLES VERANDERT...

 "Een jaarlijkse controle wordt aanbevolen voor alle diabetici, juist om het verschijnen en de aanwezigheid van complicaties op te sporen: het is van essentieel belang alles te controleren en dit regelmatig te doen," verzekert Prof. Radermecker. Wat is het nut hiervan? Om de problemen aan te pakken (als die er zijn...), om de best mogelijke levenskwaliteit voor de persoon te verzekeren.

"De analyse van de resultaten van bloed-, urine-, oogheelkundige en cardiologische onderzoeken is erop gericht complicaties te voorkomen of uit te stellen. Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen behandelingen worden aangepast: de diabetesbehandelingen kunnen worden herzien om de diabetes beter in balans te brengen, en er kunnen therapieën worden gestart om de gevolgen van de vastgestelde complicaties te beperken. Als ze al aanwezig zijn, is er geen weg terug, maar, voegt Prof. Radermecker eraan toe, in veel gevallen kan de volgende manifestatie worden afgezwakt en de voortgang ervan worden vertraagd, zo niet vermeden.

OM DE RAMP TE OMZEILEN...

Afhankelijk van welke bloedvaten zijn aangetast, kunnen complicaties verschillende gevolgen hebben naargelang de organen. Bijvoorbeeld, in het geval van het hart, kan kortademigheid of pijn optreden. Deze symptomen gaan soms vooraf aan het optreden van een hartaanval of een potentieel fatale hartdecompensatie. Maar "een van de specifieke kenmerken van diabetes is dat het ook een infarct kan veroorzaken dat niet door de persoon wordt gevoeld (maar wel wordt ontdekt tijdens de controle)", legt de diabetoloog uit. Over het algemeen heeft 30% van de diabetici - d.w.z. bijna 1 op de 3 - hart- en vaatproblemen in ruime zin. Zij krijgen twee tot vier keer zo vaak een hartaanval als de rest van de bevolking, en deze hartaanvallen zijn voor hen twee keer zo dodelijk.

Complicaties die de slagaders van de hersenen aantasten, leiden op hun beurt tot beroertes. "Hun symptomen zijn een teken van absolute medische urgentie om, dankzij een snelle behandeling, te proberen de nawerkingen ervan te vermijden: verlamming en dood," zegt hij.

De vernauwing van de grote vaten in de benen kan pijn veroorzaken maar ook deze slagaders blokkeren, met een uiteindelijk risico op amputatie (behandelingen en/of operaties zijn erop gericht dit te voorkomen). Wanneer diabetes de zenuwen in de benen en voeten progressief beschadigt, zijn tintelingen, pijn (soms hevig) maar ook een verlies van gevoeligheid te verwachten. Wanneer pijn niet langer een waarschuwingssignaal is, neemt het risico op onopgemerkte en onbehandelde wonden of ulcera toe. Infectie, gangreen en amputatie kunnen optreden.

Daarnaast is beschadiging van de zenuwvezels ook de oorzaak van neuropathieën die gevolgen hebben voor de onderste ledematen, de bloeddruk en het hart (inspanning wordt moeilijker), en het spijsverteringsstelsel (met bijvoorbeeld een vertraging van de maaglediging, wat kan leiden tot braken na de maaltijd). De geslachtsorganen of de blaas worden ook aangetast. Wereldwijd ondervindt 26% van de mensen met diabetes pijnlijke diabetische neuropathie.

De slijtage van de kleine vaten veroorzaakt ook aanzienlijke schade aan de nieren, die dan minder efficiënt functioneren, met het risico van chronisch nierfalen. De behandeling bestaat uit dialyse of, wat minder vaak voorkomt, een niertransplantatie. Volgens het Europees Centrum voor de studie van diabetes lopen mensen met diabetes negen keer meer kans om te worden gedialyseerd dan de bevolking in het algemeen. In de VS lijdt 35% van de mensen met diabetes aan een chronische nierziekte...

Ten slotte is een van de meest voorkomende complicaties van slecht gecontroleerde diabetes de oogaandoening. De aantasting van de kleine bloedvaatjes van het netvlies kan leiden tot een progressief verlies van het gezichtsvermogen en/of de ontwikkeling van maculair oedeem. Bovendien kan de ontwikkeling van diabetische retinopathie (beschadiging van het netvlies), indien niet gecontroleerd en behandeld, in het eindstadium tot blindheid leiden. Deze aandoening is de belangrijkste oorzaak van blindheid vóór de leeftijd van 65... In Frankrijk wordt geschat dat 50% van de diabetici door deze complicatie wordt getroffen.

DE WEG NAAR REDELIJKHEID...

De opsomming van de complicaties die verband houden met de beschadiging van de bloedvaten ten gevolge van een onevenwichtige diabetes is niet bedoeld om mensen bang te maken. In eerste instantie moet je vechten om te voorkomen dat ze zich voordoen," zegt professor Régis Radermecker. Als er dan complicaties worden vastgesteld, moet alles in het werk worden gesteld om de ontwikkeling ervan te vertragen. Iedereen heeft een gezondheidskapitaal. Het doel is alles in het werk te stellen om het te behouden, zoals het behoud van elk ander kapitaal, ook een kapitaal van liefde. Vandaag beschikken we over instrumenten om complicaties op te sporen, maar ook, in vele gevallen, over therapeutische instrumenten om erop te reageren en de progressie ervan te vertragen. Dankzij de vooruitgang in de behandeling van nefropathie (nieraandoeningen), hartaandoeningen en netvliesaandoeningen bijvoorbeeld, kunnen de gevolgen ervan worden beperkt. Voor neuropathieën kan de pijnbestrijding ingewikkelder zijn... maar de behandelingen zullen ongetwijfeld op hun beurt evolueren.

Intussen worden de dialectologen, tijdens de jaarlijkse controle, geleid door een onderzoek van de achterkant van het oog, een bloed- en urinecontrole en een cardiologische controle, gevolgd door een onderzoek van de patiënt en het luisteren naar zijn of haar klachten. Op basis van alle verzamelde informatie kan zo snel als nodig is positieve actie worden ondernomen, zonder dat de ziekte terrein wint. "Hoe vroeger we het ontdekken, hoe proactiever we kunnen zijn", zegt de diabetoloog. De slogan van deze Diabetesdag is zeker niet verkeerd. Zoals Prof. Radermecker zegt: "Door uw bloedvaten te verzorgen, door een jaarlijkse check-up, kunt u naast de klif lopen... en toch van het landschap genieten.