Effect van Bifidobacterium longum 35624 bij patiënten met het prikkelbare darm syndroom

Afbeelding
IBS
Het goedaardige maar zeer invaliderende "prikkelbare darm syndroom" of IBS of "prikkelbare darm syndroom" zou 7 tot 16% van de bevolking treffen, met een duidelijk overwicht van vrouwen (2 vrouwen tegen 1 man). De ernst van de symptomen heeft een invloed op de levenskwaliteit en de behandeling van deze functionele stoornis is vaak multifactorieel. Een nieuwe observationele studie heeft aangetoond dat behandeling met Bifidobacterium longum 35624 gedurende 30 dagen bij ongeveer tweederde van de patiënten aanzienlijke verlichting van de symptomen geeft, met name van de ernstigste symptomen.

Deze observationele, multicentrische, prospectieve studie werd uitgevoerd op een open-label manier door Franse gastro-enterologen. De patiënten, die geen operatie ondergingen, werd gevraagd hun dieet gedurende het onderzoek niet te veranderen; zij mochten in de twee weken voorafgaand aan de inclusie geen probiotica hebben gebruikt, noch recentelijk een antibioticumkuur hebben ondergaan.

Gedurende 1 maand kregen zij dagelijks een capsule B. longum 35624 (109 kolonievormende eenheden). In totaal werden 233 patiënten (71,2% vrouw, gemiddelde leeftijd 51,4 jaar) met IBS volgens de Rome IV-criteria in deze studie geïncludeerd van november 2018 tot januari 2020. Na 30 dagen behandeling met een B. longum 35624 capsule werd een significante afname van de ernst van IBS waargenomen vergeleken met inclusie. Een significante verbetering in de ernst van de symptomen werd waargenomen bij 65,7% van de personen, ongeacht het IBS-subtype.

De levenskwaliteit van alle patiënten was na 30 dagen aanzienlijk verbeterd en 63,8% was tevreden over de behandeling. Bijwerkingen van de spijsvertering werden gemeld door 4,1% van de behandelde personen.

Deze studie bevestigt de resultaten van twee eerdere gerandomiseerde studies waarin dezelfde probioticastam werd getest op 442 patiënten. Het effect op de spijsverteringssymptomen en de ernst van de ziekte kan secundair zijn aan een werking op pro-inflammatoire cytokinen.

Ref: 

Sabaté JM, Iglicki F: Effect of Bifidobacterium longum 35624 on disease severity and quality of life in patients with irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol., 2022 ;28(7) :732-744. Doi: 10.3748/wjg. v28.i7.732.