Frankrijk: vaccinatie door apothekersassistenten binnenkort permanent

Afbeelding
z
De Franse senatoren hebben op 14 februari de tekst van de Rist-wet in eerste lezing goedgekeurd. Eén toevoeging is bijzonder belangrijk voor de beroepsgroep: apothekersassistenten mogen alle vaccins inspuiten die in de apotheek mogen worden toegediend.

In de apotheken brengt de nieuwe versie van de wet-Rist, zoals gewijzigd en aangenomen door de Senaat op dinsdag 14 februari, een fundamentele wijziging: de mogelijkheid voor apothekersassistenten om in de apotheek toegelaten vaccins te injecteren is definitief gemaakt.

Het recht om vaccins te injecteren door apothekersassistenten werd tijdens de Covid-19-gezondheidscrisis bij wijze van uitzondering toegekend, voordat het bij besluit van 3 november 2021 werd uitgebreid tot griepvaccinaties. Momenteel mogen assistenten nog vaccineren zolang de pandemie voortduurt. Een termijn die moeilijk te plannen is, omdat niet bekend is wanneer deze eindigt.

De beroepsgroep en de vakbonden hebben daarom aangedrongen op de voortzetting ervan en herinneren eraan hoezeer de deelname van vaccinatoren essentieel is geweest voor het welslagen van de opeenvolgende vaccinatiecampagnes. Dit is des te belangrijker in het kader van de uitbreiding van de bevoegdheid van apothekers op het gebied van vaccins.  

In de wet-Rist zijn ook andere opdrachten voor de apotheker opgenomen, met name de verlenging van voorschriften voor chronische behandelingen met maximaal 3 maanden (per levering van een maand), in tegenstelling tot de huidige 1 maand.

 

Ref: Quotidien du pharmacien