Gegeneraliseerde angststoornis: CGT in de frontlinie

Afbeelding
x
Er is een groot aantal gerandomiseerde klinische onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van psychotherapieën bij gegeneraliseerde angststoornis. Deze onderzoeken geven in meer of mindere mate aan dat psychologische behandelingen gunstige effecten hebben, zowel wat betreft het verminderen van symptomen als het verhogen van het welzijn. Volgens een meta-analyse gepubliceerd in JAMA Neurology, waarin deze verschillende therapieën werden vergeleken, bleek cognitieve gedragstherapie als enige significant geassocieerd te zijn met een vermindering van de symptomen van gegeneraliseerde angst, zowel op de korte als op de lange termijn.

Deze meta-analyse vergeleek verschillende psychotherapieën voor de behandeling van deze neurologische aandoening, met resultaten over korte- en langetermijneffectiviteit en aanvaardbaarheid bij volwassenen. Alle tot 2023 gepubliceerde onderzoeken met informatie over deze gegevens werden opgenomen in deze studie. Acht psychotherapieën werden met elkaar vergeleken en met twee controlecondities. De primaire uitkomstmaten waren de ernst van de GAD-symptomen en de aanvaardbaarheid van psychotherapie.

Gegevens van 5.597 deelnemers (70,9% vrouwen; gemiddelde leeftijd 42,2 jaar) suggereren dat cognitieve gedragstherapie en ontspanningstherapie geassocieerd werden met een vermindering van symptomen in vergelijking met standaardbehandeling. Het relatieve risico op stopzetting was niet groter dan bij de gebruikelijke behandeling, wat duidt op een goede aanvaardbaarheid.

Onderzoeken met een hoog risico op vertekening buiten beschouwing gelaten, verloor ontspanningstherapie zijn superioriteit ten opzichte van standaardbehandeling en als we kijken naar de ernst van de angst 3 tot 12 maanden na het einde van de interventie, bleef alleen CGT significant geassocieerd met een grotere effectiviteit.

Ref.:
Davide Papola et al. Psychotherapies for Generalized Anxiety Disorder in AdultsA Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials.  JAMA Psychiatry. October 18, 2023.