Gelijktijdige toediening van vaccins tegen COVID-19 met andere vaccins (simultane vaccinatie)

Afbeelding
simultane vaccinaties
De Hoge Gezondheidsraad publiceerde in een advies dat simultane vaccinaties tegen COVID-19 en seizoensgriep mogelijk zijn.

Gelijktijdige vaccinatie met andere vaccins is ook mogelijk. De conclusies van dit advies gelden ook voor jongeren, hoewel het HSC eraan herinnert dat altijd voorrang moet worden gegeven aan de vaccins van het basisvaccinatieschema. De task force vaccinatie had begin september het advies van de Hoge Gezondheidsraad gevraagd over de gelijktijdige toediening van de vaccins Covid-19 met andere vaccins. De instantie baseerde haar positieve conclusies op recente studies en eerdere ervaringen met gelijktijdige toediening.

Wat andere vaccins dan seizoensgriep betreft, erkent het HSC dat er nog weinig bewijs is voor gelijktijdige vaccinatie, maar is het van mening dat "gelijktijdige vaccinatie met andere vaccins dan seizoensgriep ook mogelijk is".

Ten slotte wordt er in het advies op gewezen dat jongeren en adolescenten na vaccinatie tegen COVID-19 mogelijk meer bijwerkingen ondervinden dan ouderen, en dat zij bovendien als onderdeel van het basisvaccinatieschema ook andere vaccins krijgen die soms meer uitgesproken bijwerkingen veroorzaken, zoals HPV-vaccins (humaan papillomavirus) of dTpa-vaccins (difterie, tetanus en pertussis).

Andere landen in de wereld hebben al besloten gelijktijdige vaccinatie toe te staan, zoals de Verenigde Staten en Frankrijk.