Griepvaccinatie: een gefaseerde levering

Afbeelding
Griepvaccinati
België zal 2,9 miljoen seizoen griepvaccins beschikbaar hebben, meer dan in voorgaande jaren. Deze hoeveelheid zal voldoende zijn om de vaccinatie van de door de Hoge Gezondheidsraad (HCS) vastgestelde doelgroepen te dekken, als het vaccinatiepercentage vergelijkbaar is met het vorige seizoen. De levering zal in twee fasen plaatsvinden:

Het is aan te raden om tussen half oktober en half december een griepprikje te krijgen, waarbij het vaccin binnen 10 tot 15 dagen na de injectie bescherming biedt.

Dit jaar wordt de voorkeur gegeven aan een gefaseerde aanpak en betreft zowel vaccinaties die via de arbeidsgeneesheer als door de behandelende arts gebeuren.

De vaccinatievolgorde zal daarom in twee fasen worden uitgevoerd:

- Van 15 september (bij voorkeur 1 oktober) tot 15 november 2020.

Vaccins worden alleen geleverd aan de door de WSG gedefinieerde doelgroepen. Dit zijn mensen die risico's lopen, maar ook mensen die in hetzelfde huishouden wonen, gezondheidswerkers en 50-plussers. De eigenlijke inenting blijft aanbevolen vanaf 15 oktober.

- Vanaf 15 november 2020

Afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins na de prioritaire vaccinatie van de vorige doelgroepen, kan de levering van vaccins worden uitgebreid naar de rest van de bevolking.

In termen van aanlevering is het nuttig om eraan te herinneren:

- Dat de levering gefaseerd moet gebeuren, zodat eerst de voor de doelgroepen bestemde vaccins worden geleverd en vanaf 15 november 2020 wordt uitgebreid tot patiënten die niet tot de doelgroepen behoren, afhankelijk van de beschikbare voorraden.

- Dat apothekers (in openbare apotheken of ziekenhuizen) de enige zijn die gemachtigd zijn om vaccins te verstrekken, hetzij op basis van een medisch voorschrift voor een patiënt, hetzij op basis van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten.

- Dat voor de eerste fase wordt aanbevolen om de vaccins pas vanaf 1 oktober te verstrekken, vanaf die datum zullen de kosten voor de patiënt lager zijn, als gevolg van een verandering in de vergoedingscategorie en de extra vergoeding voor personen van categorie A, groep 3 (personen die in hetzelfde huishouden wonen als risicopersonen in groep 1 en kinderen jonger dan 6 maanden).

- De vaccinbestellingen moeten geleidelijk en gespreid over de gehele vaccinatieperiode worden uitgevoerd om een optimale verdeling van de vaccins over de apotheken te waarborgen.

- Apothekers moeten hun patiënten adviseren om ervoor te zorgen dat de vaccins goed worden bewaard totdat ze worden toegediend.