Hart- en vaatziekten, eerste doodsoorzaak voor vrouwen in België

Afbeelding
cardio
Hart- en vaatziekten, die nog steeds als mannenziekten worden beschouwd, zijn niettemin de eerste doodsoorzaak bij vrouwen in België en in de wereld, vóór borstkanker, benadrukt de Belgische Cardiologische Liga, die haar zomercampagne lanceert, en de Belgen oproept "om er samen iets aan te doen”.

Hart- en vaatziekten zijn de eerste doodsoorzaak voor vrouwen: in België is 31% van de sterfgevallen bij vrouwen te wijten aan hart- en vaatziekten, aldus de Cardiologische Liga bij de lancering van deze campagne.

Zo'n 80% van de hart- en vaatziekten houdt verband met de levensstijl, aldus de Liga.

De vereniging beveelt daarom een volledige cardiovasculaire check-up aan voor alle vrouwen vanaf de leeftijd van 50 jaar. Dit is een waardevol advies, aangezien "in de afgelopen 15 jaar het percentage vrouwen onder de 50 jaar dat een hartaanval heeft gehad, is verdrievoudigd.

De werking van een hart is bij ieder mens identiek, aldus de Belgische Cardiologische Liga. Maar "er zijn echter specifieke kenmerken bij vrouwen", zo wordt opgemerkt.

"Ten eerste is het hart van vrouwen anatomisch kleiner en zijn hun slagaders dunner, waardoor ze gevoeliger zijn voor bepaalde risicofactoren (cholesterol, stress, roken, sedentaire levensstijl, diabetes, hoge bloeddruk)," aldus de Cardiologische Liga.

Bovendien heeft het natuurlijke oestrogeen van vrouwen een cardio protectieve werking. Niet-menopauzale vrouwen waren dus lange tijd relatief beschermd tegen hart- en vaatziekten, en kregen er gemiddeld pas zo'n tien jaar later mee te maken dan mannen.

"Helaas hebben de ingrijpende veranderingen in de levensstijl schadelijke gevolgen gehad voor het hart van vrouwen, die nu hetzelfde risicogedrag vertonen als mannen: jonge vrouwen roken vroeger en vaker, zijn meer sedentair, hebben veel te maken met stress, consumeren meer alcohol en hebben een minder evenwichtig voedingspatroon dan vroeger.

De natuurlijke bescherming van oestrogeen verdwijnt ook in de menopauze. Het cardiovasculaire risico voor vrouwen neemt in deze periode dus aanzienlijk toe.

Het is daarom belangrijk om in deze levensfase een volledige cardiovasculaire controle door uw arts te laten uitvoeren, adviseert de Cardiologische Liga.

Bij vrouwen kunnen bepaalde minder specifieke symptomen op een hartziekte wijzen, zoals kortademigheid, extreme vermoeidheid (duizeligheid, zweten), spijsverteringsproblemen (misselijkheid, braken, maagpijn), concludeert de Belgische Cardiologische Liga. Deze atypische symptomen, in combinatie met de onjuiste overtuiging dat hart- en vaatziekten niet bij vrouwen voorkomen, hebben dramatische gevolgen: vrouwen zijn minder geneigd aandacht te besteden aan deze symptomen, zich in het ziekenhuis aan te melden en zich naar behoren te laten behandelen. -