Hartaandoeningen en Covid-19: uit het oog, uit het hart...

Afbeelding
Hartaandoeningen
Ter gelegenheid van de Week van het Hartritme maakt de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) de balans op van haar werkterrein na een jaar van de Covid-pandemie. Naast het sterftecijfer dat rechtstreeks verband houdt met Covid-19, had de pandemie vele indirecte gevolgen, waaronder een toename van het aantal hartstilstanden buiten het ziekenhuis en een zeer duidelijke daling (tot meer dan 50%) van het aantal raadplegingen en diagnoses van hartproblemen.

In dit verband worden telegeneeskunde-instrumenten en nieuwe technologieën steeds nuttiger voor het toezicht op en de follow-up van risicopatiënten. De BeHRA is een pionier bij het lanceren van een nooit eerder gezien nationaal programma voor hartritmemonitoring op afstand voor 10.000 mensen die risico lopen.

Een jaar geleden verscheen de Covid-19, die elk aspect van ons leven ingrijpend zou veranderen. Ook op het gebied van de cardiologie heeft de gezondheidscrisis haar sporen nagelaten: hoewel het aantal cardiologische consultaties en onderzoeken het afgelopen jaar aanzienlijk is gedaald (met name de opsporing van gevallen van voorkamerfibrilleren is in verschillende Europese landen met ongeveer 50% gedaald), zijn hart- en vaatziekten niet minder reëel geworden - integendeel. Er zijn meer hartstilstanden buiten het ziekenhuis geregistreerd, wat leidt tot meer sterfgevallen en plotselinge sterfgevallen - de gevolgen van een hartstilstand hangen af van de snelheid waarmee wordt ingegrepen, waarbij het risico op overlijden tot 95% stijgt als het slachtoffer na de hartstilstand niet wordt geholpen binnen de 6 minuten. Als we bovendien weten dat lichamelijke inactiviteit, sterk aangemoedigd door herhaalde lock-down, het risico op hart- en vaatziekten met 24% verhoogt, is het duidelijk dat de pandemie de cardiovasculaire gezondheid geen goed heeft gedaan.

"We stellen een aanzienlijke daling van het aantal raadplegingen vast in de cardiologie, dit wordt enerzijds toegeschreven aan de angst om naar de dokter of naar het ziekenhuis te gaan en door het virus te worden besmet, en anderzijds aan de talrijke medische onderzoeken en raadplegingen die door de zorgverleners worden uitgesteld wegens een gebrek aan beschikbaarheid", verklaart Dr. Ivan Blankoff, cardioloog in het Universitair Ziekenhuis van Charleroi en voorzitter van de BeHRA. "We zouden dus, in de komende maanden, een toename kunnen zien van het aantal patiënten dat behandeld moet worden voor cardiovasculaire aandoeningen, waaronder hartstilstanden, als gevolg van het uitstellen van noodzakelijke zorg."

eHealth om de follow -up van patiënten te garanderen

Het is in deze context van gezondheidscrisis en beperkt fysiek contact dat de hulpmiddelen voor telegeneeskunde een onmisbare bondgenoot voor huisartsen en specialisten blijken te zijn. Zo zijn tal van nieuwe technologieën (biosensoren, smartphonetoepassingen, kunstmatige intelligentie) begeerd en ontwikkeld om de controle en bewaking van patiënten op afstand te verzekeren, zowel in de cardiologie als in de ritmologie.

Deze digitale hulpmiddelen omvatten FibriCheck, een medisch gecertificeerde Belgische applicatie voor het controleren van de hartslag op een smartphone, die door artsen over de hele wereld wordt gebruikt. Andere technologieën zoals cardiale tele-revalidatie (gebruik van apps, smartwatches en teleconsultatie voor hartrevalidatie) zijn ook succesvol gebleken tijdens de pandemie, net als telemonitoring, dat onder meer de bewaking op afstand mogelijk heeft gemaakt van patiënten met geïmplanteerde hartapparaten (zoals pacemakers), en de mogelijkheden om hartpatiënten in real time te bewaken sterk heeft uitgebreid. 

Hoewel eHealth de laatste maanden een hoge vlucht heeft genomen, brengen de nieuwe technologieën onvermijdelijk vragen over terugbetaling met zich mee - sommige instrumenten worden in verschillende landen al terugbetaald.

10.000 gratis downloads om de hartslag te controleren

Vertrouwend op de toegevoegde waarde van deze digitale hulpmiddelen, bevestigt de Belgian Heart Rhythm Association, die al 12 jaar de Week van het Hartritme initieert, waarin duizenden Belgen de kans krijgen om hun hartritme gratis te laten controleren in het ziekenhuis, vandaag opnieuw haar engagement en lanceert ze samen met de FibriCheck scale-up een nationale sensibiliseringscampagne, waardoor 10.000 patiënten met een risico op voorkamerfibrillatie en beroerte een week lang gratis de FibriCheck app kunnen downloaden om regelmatig hun hartritme op afstand te laten controleren. Hierdoor zullen 10 000 patiënten met een risico op atriumfibrillatie en beroertes gedurende één week de FibriCheck-applicatie gratis kunnen downloaden om regelmatig hun hartritme op afstand te testen en zo de gevaren te vermijden van niet-gediagnosticeerde ritmestoornissen zoals atriumfibrillatie, de meest voorkomende hartritmestoornis die het risico op trombose of beroerte vervijfvoudigt.

"In 12 jaar tijd hebben we meer dan 100.000 Belgen in staat gesteld hun hartslag in het ziekenhuis te controleren tijdens de Week van het Hartritme. Dit jaar heeft de gezondheidscrisis ons ertoe aangezet onszelf opnieuw uit te vinden: de Belgen zullen nog steeds hun hartslag kunnen controleren, maar deze keer van op afstand! " Aldus Dr. Johan Vijgen, cardioloog in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en vice-voorzitter van BeHRA. "Dit is een ongekende actie, zowel wat de omvang als wat de kwaliteit betreft, aangezien deze 10 000 downloads door een vragenlijst zullen worden gefilterd om alleen patiënten met een risico op atriumfibrillatie en beroertes in staat te stellen hun hartslag te controleren.