Het belang van ijzer in het begin van de zwangerschap

Afbeelding
ijzer
Gezien de kritische rol die ijzer speelt in de neurologische ontwikkeling, is een associatie tussen prenatale ijzerdeficiëntie en het daaruit voortvloeiende risico op neurologische ontwikkelingsstoornissen, zoals de autismespectrumstoornis (ASD), de aandachtstekortstoornis/hyperactiviteit (ADHD) en de verstandelijke beperking (ID), mogelijk.

Om de hypothese te testen, dat er een verband bestaat tussen bloedarmoede bij de moeder tijdens de zwangerschap en een daaropvolgende neurologische ontwikkelingsstoornis bij het kind, waarbij de omvang van het risico, indien van toepassing, wordt beoordeeld aan de hand van het tijdstip van de bloedarmoede tijdens de zwangerschap, zijn in een cohortstudie gegevens geanalyseerd bij meer dan 530.000 personen die tussen 1987 en 2010 in Zweden zijn geboren, met een follow-up in de gezondheidsregisters tot 31 december 2016. De onderzoekspopulatie omvatte dus proefpersonen in de leeftijd van 6-29 jaar aan het einde van de follow-up.


In tegenstelling met de bloedarmoede bij de moeder die laat in de zwangerschap wordt vastgesteld, wordt de bloedarmoede die in de vroege zwangerschap is vastgesteld, geassocieerd aan een verhoogd risico op het ontwikkelen van ASS, ADHD en vooral een ID bij het kind. Deze bevindingen zetten de onderzoekers ertoe aan om het belang van vroegtijdige opsporing van ijzertekort bij zwangere vrouwen en voedingsadvisering tijdens de zwangerschap te herhalen, vooral omdat ijzertekort en bloedarmoede bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd nog steeds veel voorkomen.

Referenties: Wiegersma AM en coll.: Association of prenatal maternal anemia with neurodevelopmental disorders. JAMA Psychiatry, 2019; 76(12): 1294–1304. doi: 0.1001/jamapsychiatry.2019.2309.