Het dragen van een mondkapje veroorzaakt geen zuurstoftekort

Afbeelding
masque
In publicaties, die enkele duizenden keren op sociale netwerken worden gedeeld, wordt beweerd dat mondkapjes hypoxie kunnen veroorzaken en daarom gevaarlijk zouden zijn.
Een Canadees team heeft een cross-over proef uitgevoerd (1) om te testen of het dragen van een mondkapje daadwerkelijk gepaard gaat met een verandering in de zuurstofverzadiging,

In totaal hebben 25 deelnemers van 65 jaar of ouder hun zuurstofverzadiging (SpO2) gemeten voor, tijdens en na het dragen van een mondkapje. Patiënten met cardiale of respiratoire co-morbiditeit die gepaard gaan met dyspneu in rust werden uitgesloten. Alle deelnemers kregen hetzelfde model: een plat, wegwerp mondkapje. Ze droegen het mondkapje in rusttoestand en tijdens hun dagelijkse bezigheden. Een afname van SpO2 van 3% of meer wordt als klinisch significant beschouwd, maar voor deze studie, uitgevoerd bij ouderen, hebben de auteurs de drempel van significantie vastgezet op 2%.

De gemiddelde "gepoolde" SpO2 is 96,1% voor, 96,5% tijdens en 96,3% na het dragen van het mondkapje. Geen van de deelnemers had een verzadiging van minder dan 92% bij het dragen van het mondkapje. De gemiddelde verschillen tussen voor en tijdens het gebruik van het mondkapje waren 0,46% en 0,21% tussen tijdens en na, waarbij de kans op een vermindering van 2% of meer telkens werd uitgesloten.

"Het mondkapje is geen gesloten circuit, het laat zuurstof door", benadrukt Yves Coppieters, medisch epidemioloog en professor in de volksgezondheid aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), "een mondkapje vormt geen probleem van zuurstoftekort voor gezonde mensen. Het kan mogelijk de ademhaling van een persoon met hart- of ademhalingsproblemen belemmeren of in geval van grote inspanning. Er kan ook een gevoel van ongemak zijn dat een gevoel van verstikking veroorzaakt, maar dit is psychologisch. »

Ook mag niet worden vergeten dat de Wereldgezondheidsorganisatie in haar sectie "Ending preconceived ideas" uitlegt dat het mondkapje niet gevaarlijk is voor de gezondheid, als het correct wordt gedragen.

Laten we hopen dat deze resultaten en deskundige adviezen zelfs de meest terughoudender zullen overtuigen over de veiligheid van het mondkapje!


Ref : Chan NC et coll. : Peripheral Oxygen Saturation in Older Persons Wearing Nonmedical Face Masks in Community Settings. JAMA, 2020