Het vaccin tegen Covid-19, hoever staan we?

Afbeelding
coronavirus
De inentingswedloop tegen Covid-19 is volop aan de gang. Maar de specialisten waarschuwen ons voor het aankondigingseffect, voor teleurgestelde hoop en veiligheidsproblemen.

Elke week rapporteert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de status van de klinische ontwikkeling van vaccins tegen covid-19. Op 29 juni stelt de WHO vast dat 16 kandidaat-vaccins zich nu in de klinische fase bevinden, terwijl een indrukwekkend aantal van 132 zich in de preklinische fase bevindt.

 

 Vaccins in de klinische fase zijn ontwikkeld volgens 4 mechanismen (1) :

-  vanuit geïnactiveerde SARS-CoV-2,

-  vanuit het RNA (5) of het afgeleide DNA (2),

- vanuit een genomisch fragment overgebracht naar een virale vector of vanuit een virale glycoproteïne waarvan de immunogene capaciteit wordt versterkt door een adjuvans.

Onderzoeksinstituten en farmaceutische bedrijven die werken aan vaccins die zijn afgeleid van RNA of DNA zullen sneller een vaccin kunnen verkrijgen omdat hun technologie geen fermentatie of teeltstappen vereist zoals nodig is voor vaccins die zijn verkregen na het inactiveren van het virus. Nadien kan het verkrijgen van een vaccin uit virale sub eenheden ook snel gebeuren.

Wanneer komt dit vaccin?

Tot nu toe zijn slechts gedeeltelijke resultaten openbaar gemaakt.

Het EMA schat "dat het ten minste tot begin 2021 zou kunnen duren vooraleer een vaccin tegen Covid-19 klaar is voor goedkeuring en in voldoende hoeveelheid beschikbaar is" voor wereldwijd gebruik.

Maar de meest optimistische, te beginnen met enkele farmaceutische bedrijven, claimen dat het dit najaar al mogelijk is. "Ik ben niet zeker dat het erg realistisch is om te beweren dat er in de herfst een vaccin komt, dus we moeten dit enthousiasme temperen", zegt professor Nicolas Dauby, een specialist in besmettelijke ziekten in het Sint-Pietershospitaal, hij wedt in het beste geval op het eerste kwartaal van 2021.

"Als wij deze datum bereiken, zal het al een hele prestatie zijn," terwijl het normaal gezien enkele jaren duurt.

 

Nathalie Evrard 

1.King A : Explainer: how is the vaccine pipeline for Covid-19 looking? Chemistry world van 30 juin 2020. Nature briefing, 1e juli 2020. King A: Explainer: how is the vaccine pipeline for Covid-19 looking? Chemistry world van 30 juni 2020. Nature briefing, 1er juli 2020.