Hoe nuttig zijn apps bij de behandeling van diabetes type 2?

Afbeelding
apps
Een internationale literatuurstudie en meta-analyse onderzochten de mogelijkheden en beperkingen van mobiele applicaties voor zelfbeheer van diabetes.

Uit een overzicht van het beschikbare bewijsmateriaal blijkt dat op smartphones gebaseerde interventies de glykemische controle aanzienlijk kunnen verbeteren, waarbij de HbA1c-niveaus aanzienlijk worden verlaagd bij gebruikers van deze toepassingen, althans in de gecontroleerde studies die zijn onderzocht. Het voordeel wordt ook afgemeten aan gedragsveranderingen, met name in de zin van een betere naleving. Anderzijds werd geen significant effect gevonden voor de psychologische status, de levenskwaliteit of cardio-metabolische risicofactoren.

Uit een subgroep-analyse bleek dat flexibele en niet te restrictieve interactieve methoden een groter effect hadden op de HbA1c-niveaus, en het voordeel was groter wanneer deze ≥ 9% waren. Onder deze drempel lijkt het effect kleiner te zijn.

Het is dan ook duidelijk dat mobiele smartphone-applicaties de glykemie-controle bij diabetespatiënten kunnen optimaliseren en hen kunnen helpen hun ziekte beter te beheersen.

Ref : Qianyu He et coll. Effectiveness of smartphone application-based self-management interventions in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Adv Nurs., 2022 ;78(2):348-362.