Huidkankers: een indrukwekkende stijging van het aantal diagnoses

Afbeelding
huidkanker
Elk jaar stijgt het aantal diagnoses van huidkanker. Ongeveer 40% van alle kankers die vandaag worden ontdekt, zijn een vorm van huidkanker. In 2018 waren dat er 43.745 in België. Dit is de kanker met de grootste toename van het aantal gevallen. Bovendien wordt verwacht dat de aantallen in de komende tien jaar nog eens bijna zullen verdubbelen.

Deze toename is grotendeels te wijten aan het gedrag van de Belgen die zich regelmatig blootstellen aan de zon, maar ook de klimaatopwarming speelt een rol. Meer zonnige dagen betekent meer blootstelling aan zonlicht.

Door de afbraak van de ozonlaag is de hele babyboomgeneratie blootgesteld aan hogere UVI-waarden (UV-index). Het Atmospheric Health Effects Framework-model (AHEF) schat dat de belangrijkste effecten op de incidentie van huidkanker zullen optreden bij de generatie die tussen 1960 en 1980 is geboren, omdat zij tijdens hun leven de grootste cumulatieve dosis straling hebben ontvangen.  Deze generatie was zich in ieder geval ook minder bewust van de schadelijkheid van Uv-stralen. Zonnebaden met weinig bescherming en het succes van de zonnebank, vooral vanaf de jaren negentig, hebben geleid tot een toename van de incidentie van huidkanker vanaf 2010.  België blijft een van de koplopers wat het zonnebankgebruik betreft in vergelijking met andere landen.

De toename van het aantal gevallen van huidkanker is een duidelijk waarschuwingssignaal.  De huidige preventie-initiatieven zijn op korte termijn niet voldoende om het aantal diagnoses, de druk op de gezondheidszorg en de behandelingskosten te verminderen.

De Stichting tegen Kanker pleit voor:

1.       Een versnelde en gecoördineerde aanpak ter bevordering van gedragsveranderingen die leiden tot een redelijk gedrag inzake blootstelling aan de zon.

2.       Een verbod op zonnebanken om de incidentie en prevalentie te verminderen;

3.       Nauwkeurige voorlichting naar het publiek toe en regelgeving om verkeerde informatie over vitamine D, zonnebrandmiddelen, zonnebanken, smartphone-apps voor de opsporing van huidkanker tegen te gaan.

4.       Organisatie van een efficiënte screening waarbij nieuwe strategieën, eventueel gebaseerd op nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie, kritisch moeten worden onderzocht bij hoge en lage risicopopulaties.

 

Een gecoördineerde nationale aanpak moet een betere aanpak mogelijk maken. Andere landen zijn ons voorgegaan met een nationale strategie die vruchten afwerpt. Zo is de afname van huidkanker bij jongeren begonnen in Australië, is het aantal zonnebankgebruikers snel gedaald in Denemarken, is in Nederland en het Verenigd Koninkrijk het beschermingsgedrag aanzienlijk veranderd, enz.

 

"Er is nood aan de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor vroegtijdige opsporing van huidkanker, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis en gebruik makend van nieuwe technologieën", benadrukt Lieve Brochez, hoofd van de kliniek Dermatologie, UZGent. "We hebben enorme vooruitgang geboekt bij de behandeling van een melanoom. Maar desondanks blijft het sterftecijfer hoog, preventie blijft de belangrijkste boodschap!"