Ibuprofen in de periode van Covid-19

Afbeelding
Ibuprofen in tijden van covid-19
De COVID-19 pandemie heeft geleid tot enige verwarring bij zorgverleners en patiënten over de veiligheid van NSAID's en ibuprofen. Toch is de wetenschappelijke consensus duidelijk: het blijft veilig om vrij verkrijgbare ibuprofen te gebruiken conform aan het voorschrift.

Met een simpele tweet...

Op 14 maart gaf de Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, een waarschuwing op Twitter, waarin hij de bevolking adviseerde geen anti-inflammatoire middelen te gebruiken omdat deze de symptomen van Covid-19 zouden kunnen verergeren. In Frankrijk hadden enkele relatief jonge en gezonde mensen inderdaad ernstige vormen van de ziekte opgelopen. Hun artsen verdachten ibuprofen.

Internationale aanbevelingen

Een stimulerende rol van ibuprofen bij de besmetting en de verspreiding van het virus is sindsdien door verschillende studies en verschillende internationale wetenschappelijke organisaties weerlegd. De FDA verklaart dat zij niet op de hoogte is van wetenschappelijke gegevens die een verband leggen tussen het gebruik van NSAID's en een verergering van de symptomen van Covid-19. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt het gebruik van NSAID's niet af (1). Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) stelt dat "er geen wetenschappelijk bewijs is dat een verband bestaat tussen ibuprofen en de verergering van Covid-19".

Verder staat er dat "patiënten en medische zorgverleners NSAID's (zoals ibuprofen) kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met de erkende productinformatie" (2).

Bevestiging door studies

Er werden verschillende waarnemingsstudies gepubliceerd waarin de impact van het gebruik van NSAID/Ibuprofen bij COVID-19-patiënten werd geanalyseerd en die deze positieve standpunten hebben versterkt. Volgens een recent Deens waarnemingsonderzoek waarbij meer dan 8000 coronaviruspositieve personen betrokken waren, zijn er geen negatieve effecten (sterftecijfer, hulp bij de ademhaling, enz.) aangetoond bij het gebruik van Ibuprofen (3). "Dit is waarschijnlijk het hoogste niveau van bewijs dat op dit moment beschikbaar is", schatten de auteurs van deze studie.

Volgens professor Nicolas Dauby, infectioloog in het Sint Pieters Hospitaal te Brussel, is er geen wetenschappelijk bewijs dat er een verband bestaat tussen de inname van NSAID's en de verergering van Covid-19, Ibuprofen kan dus veilig in de apotheek worden afgeleverd. "Deze geneesmiddelen moeten, net als elke andere behandeling, zo snel mogelijk in de laagste efficiënte dosis worden gebruikt. Aan de andere kant is er momenteel geen reden voor patiënten die NSAID's gebruiken om met hun behandeling te staken, wat vooral belangrijk is voor patiënten die NSAID's gebruiken voor chronische aandoeningen.”

Nathalie Evrard 

Referentie :

  1. https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19
  2. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19
  3. Lund LC, Kristensen KB, Reilev M, et al. Adverse outcomes and mortality in users of non-steroidal anti-inflammatory drugs who tested positive for SARS-CoV-2: A Danish nationwide cohort study. PLoS Med. 2020;17(9):e1003308