Is intermitterend vasten nuttig?

Afbeelding
Intermitterend vasten
Intermitterend vasten lijkt een veelbelovende strategie te zijn om gewichtsverlies op korte termijn bij zwaarlijvige of diabetische mensen te bevorderen.
In een literatuuroverzicht worden de effecten van intermitterend vasten onderzocht, met name bij mensen die zwaarlijvig zijn of aan diabetes type 2 lijden.

De term " intermitterend vasten " omvat verschillende vormen van caloriebeperking. Intermitterende energiebeperking (IER) bestaat uit het afwisselen van dagen van calorierestrictie (van 100 tot 75%) met dagen van normaal eten (bv. 2 vastendagen per week). Tijdgebonden vasten (TRF) houdt in dat gedurende een beperkte periode van de dag (bv. 8 of 9 uur) alleen wordt gegeten en gedurende de resterende uren strikt wordt gevast. Studies tonen veelbelovende effecten aan van kort intermitterend vasten bij zwaarlijvige en/of diabetische patiënten: gewichtsverlies, verbetering van de koolhydraathomeostase, vermindering van het metabool risico en verbetering van de spierfunctie. Het volgen van een dergelijk dieet is echter potentieel riskanter bij diabetespatiënten die onder behandeling zijn, aangezien het risico van hypoglykemie erdoor zou toenemen. Concluderend benadrukken de auteurs dat deze gegevens, die tamelijk bemoedigend zijn, gebaseerd zijn op proeven die over korte perioden en met kleine aantallen zijn uitgevoerd. Daarom zijn grootschaliger studies nodig om de gunstige effecten en potentiële risico's van intermitterend vasten bij zwaarlijvige of diabetische mensen beter te begrijpen.

Ref:

ZANG, DOOR. HE, LX. & XUE, L. Intermittent fasting: potential bridge of obesity and diabetes to health? Nutrients, 2022, 14, 981, doi: 10.3390/nu14050981.