Luchtverontreiniging verhoogt het risico op besmetting en verergering van het coronavirus

Afbeelding
Luchtverontreiniging
Uit een recent rapport van de Hoge Gezondheidsraad blijkt dat COVID-19 en de manier waarop landen de overdracht ervan terugdringen, een belangrijke invloed hebben op het milieu. Maar ook, omgekeerd, dat de omgeving de snelheid van infectie beïnvloedt. De huidige situatie toont aan dat de gezondheid van mens, dier en wereld nauw met elkaar verbonden zijn.

Interacties tussen Covid-19 en het milieu werden heel snel aangetoond. Lockdownmaatregelen hebben bijgedragen tot een betere lucht- en waterkwaliteit in vele steden over de hele wereld. Maar er zijn andere, minder voor de hand liggende verbanden. Enerzijds lijkt COVID-19 te worden beïnvloed door temperatuur en vochtigheid. Het virus prolifereert goed in de winter, maar zodra de temperatuur stijgt, neemt de overdracht af. Hoe hoger de luchtvochtigheid, zoals in de herfst of de winter wanneer het hevig regent, hoe sneller het aantal infecties zou toenemen. De mechanismen achter deze verbanden zijn echter nog niet geheel duidelijk. Anderzijds is er de invloed van het milieu op coronavirusinfecties, en meer in het bijzonder de luchtkwaliteit.

"Aangezien Covid-19 hoofdzakelijk de luchtwegen infecteert, is het niet verwonderlijk dat de toegenomen luchtverontreiniging ook een negatieve invloed heeft op het risico van infectie en de ontwikkeling van de ziekte," leggen de auteurs van het verslag uit. Met dit cijfer vooropgesteld: een kleine toename van 1 microgram in de concentratie van fijne deeltjes in de lucht gaat gepaard met een langere tijd aan een beademingsapparaat bij gehospitaliseerde covidpatiënten en een mogelijke toename van de mortaliteit met 8-11%. Ook de bevolkingsdichtheid wordt geacht een rol te spelen. "Er is een interdisciplinaire en holistische aanpak nodig om de effecten van Covid-19 te beoordelen en een samenhangende preventie- en bestrijdingsstrategie te ontwikkelen. Milieu- en gezondheidsgegevens moeten structureel worden geïntegreerd in het bewakings- en waarschuwingssysteem om te kunnen anticiperen op toekomstige virusuitbraken", concluderen de auteurs van het verslag.

Voor het volledige rapport: https://www.health.belgium.be/nl/advies-9617-milieu-en-duurzaamheidsaspecten-covid-19