Meer dan 50 langetermijngevolgen van Covid-19

Afbeelding
Long Covid, a condition some people experience after Covid-19, including recurring symptoms affecting the respiratory system and heart
Naarmate de evolutie van de COVID-19-pandemie, wordt er steeds meer bekend over de langetermijneffecten van de infectie, zowel op cardiaal, neurologisch, metabolisch als respiratoir vlak. Uit een recente studie blijkt dat de vijf meest voorkomende symptomen vermoeidheid (58%), hoofdpijn (44%), aandachttekort (27%), haaruitval (25%) en dyspneu (24%) zijn.

Onder lange termijn verschijnselen wordt verstaan: alle symptomen die na 6 weken optreden of meer 6 weken aanhouden na het begin van de COVID-19-symptomen, met uitzondering van symptomen en complicaties die aan de acute fase van de infectie kunnen worden toegeschreven. Volgens de huidige gegevens van de gezamenlijke missie van China en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) inzake COVID-19 bedraagt de mediane tijd tussen het begin en het klinisch herstel ongeveer 2 weken voor milde gevallen en 3-6 weken voor patiënten met ernstige of kritieke ziekte.

In dit stadium van de COVID-19-pandemie hebben nog maar weinig studies de met de ziekte geassocieerde langetermijngevolgen onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat olfactorische (b.v. dysosmie) en gustatorische (b.v. dysgeusie) stoornissen relatief vaak voorkomende lange-termijnverschijnselen van COVID-19 zijn. Gezien de pathofysiologie van COVID-19 of wat bekend is over andere infectieziekten, kunnen cardiovasculaire, pulmonale, metabole en andere neurologische sequelae (angst, depressie, posttraumatische stressstoornis, ...) worden verwacht.

Een recente publicatie op basis van een systematisch literatuuroverzicht identificeerde 55 langetermijneffecten van COVID-19 en de prevalentie ervan (47.910 patiënten werden geïncludeerd). De opvolging varieerde van 14 tot 110 dagen na de virale infectie. De leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek varieerde van 17 tot 87 jaar. 80% van de met SARS-CoV-2 besmette patiënten ontwikkelde een of meer langdurige symptomen. De vijf meest voorkomende symptomen waren vermoeidheid (58%), hoofdpijn (44%), aandachttekort (27%), haaruitval (25%) en dyspneu (24%).

Long-term effects of COVID-19

Referentie: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250617v2.full.pdf