Molnupiravir zou de eerste behandeling tegen covid kunnen zijn die in de apotheek verkrijgbaar is

Afbeelding
molnupiravir
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zal het anti-Covid-geneesmiddel van de Amerikaanse farmaceutische bedrijven Merck en Ridgeback Bio aan een "voortdurend onderzoek" onderwerpen. Als molnupiravir groen licht krijgt, zou het eerste orale geneesmiddel tegen coronavirus zijn dat wordt goedgekeurd. Dankzij het voortschrijdende beoordelingsproces kan het EMA de gegevens over veiligheid en werkzaamheid beoordelen naarmate deze binnenkomen. Het doel is de beoordeling van een aanvraag te versnellen als deze daadwerkelijk wordt ingediend

Molnupiravir is een nucleosidenderivaat. Het werkt tegen RNA-virussen door fouten in de RNA-replicatie te introduceren door zich te richten op de virale RNA-polymerase. Het moet worden ingenomen bij het begin van de symptomen, 's morgens en 's avonds gedurende vijf dagen. Molnupiravir, oraal ingenomen, vermindert het risico van ziekenhuisopname en overlijden aanzienlijk wanneer het in de eerste dagen van de infectie wordt ingenomen. De eerste resultaten wijzen erop dat molnupiravir het risico van ziekenhuisopname of overlijden met ongeveer 50% vermindert. Van de patiënten die molnupiravir innamen, werd 7,3% binnen 29 dagen na inclusie (het primaire eindpunt van de studie) in het ziekenhuis opgenomen of overleden, vergeleken met 14,1% van de patiënten die placebo innamen. Tot dag 29 waren er geen sterfgevallen in de behandelde groep tegenover 8 in de placebogroep.