Naar verluidt zijn bijna drie op de vier volwassenen in de wereld van plan zich te laten vaccineren tegen COVID-19

Afbeelding
vaccine
In een onderzoek onder bijna 20.000 volwassenen in 27 landen verklaarde 74% van de ondervraagden van plan te zijn zich te laten vaccineren tegen het nieuwe coronavirus.

De landen waar men het meest voorstander is, zijn China (97%), Brazilië (88%), Australië (88%) en India (87%). Rusland (54%), Polen (56%), Hongarije (56%) en Frankrijk (59%) hebben de laagste intentie om deel te nemen. De intentie om te vaccineren in België is 70%.
De belangrijkste reden die wordt genoemd door degenen die zich niet willen laten vaccineren is de bezorgdheid over ongewenste bijwerkingen en de onzekerheid over de efficiëntie van het vaccin. De belangrijke meerderheid die wil meewerken zou wel eens ontoereikend kunnen zijn, want om de ziekte uit te roeien zou de vaccinatiegraad hoger moeten liggen. 
Volgens Arnaud Bernaert, hoofd van de Health Initiatives van het World Economic Forum, "is het gebrek aan vertrouwen in het vaccin (26%) groot genoeg om de doeltreffendheid van de inzet van een vaccin tegen COVID-19 in gevaar te brengen. Het is daarom essentieel dat regeringen en de particuliere sector samenwerken om vertrouwen op te bouwen en ervoor te zorgen dat de productiecapaciteit voldoet aan het wereldwijde aanbod van een COVID-19-vaccinprogramma. Dit vereist samenwerking tussen onderzoekers en fabrikanten, alsmede overheidsfinancieringsregelingen die de beperkingen op de toegang tot het vaccin opheffen".

 "Op basis van alle informatie die ik heb, durf ik te zeggen dat we in maart 2021 een vaccin tegen Covid-19 in België zouden kunnen hebben. Dit is een realistische streefdatum", zegt Xavier De Cuyper, directeur-generaal van het Geneesmiddelenbureau.  De Cuyper staat erop dat een fabrikant nooit in staat zal zijn om vaccins voor heel Europa tegelijk te leveren. Er wordt een verdeelsleutel vastgesteld op basis van de bevolking van elke lidstaat. "Een eerste Europese levering zal waarschijnlijk 50 miljoen doses met zich meebrengen. België zal ongeveer 1,2 miljoen ontvangen.
Elk land zal dus keuzes moeten maken over de eerste mensen die zich laten vaccineren. "Het zal een moeilijke discussie worden. ", verwacht M. De Cuyper.

vaccine

Afbeelding: Economisch Wereldforum
Ref:  https://lnkd.in/gA2ZRes