Natrium in geneesmiddelen: wat zijn de cardiovasculaire risico's?

Afbeelding
x
Overmatige natriumconsumptie is wereldwijd een groot probleem voor de volksgezondheid. Een observationele studie geeft aan dat het gebruik van paracetamolhoudende bruistabletten in vergelijking met gewone tabletten geassocieerd is met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, hypertensie en sterfte door alle oorzaken bij patiënten met en zonder hypertensie.

Het onderzoek van Zeng et al. is een prospectief observationeel cohortonderzoek dat werd uitgevoerd tussen januari 2000 en december 2017. Twee cohorten (meer dan 150.000 hypertensieve patiënten en bijna 150.000 niet-hypertensieve patiënten in de leeftijd tussen 60 en 90 jaar) werden gedurende een jaar gevolgd. In elk cohort (hypertensieve en niet-hypertensieve patiënten) werden patiënten die begonnen met natriumbevattende paracetamol vergeleken met patiënten die begonnen met natriumvrije paracetamol. Een voorgeschiedenis van kanker of hart- en vaatziekten (myocardinfarct, cerebrovasculair of hartfalen) waren exclusiecriteria. De conclusies van dit onderzoek geven aan dat het gebruik van natriumbevattende paracetamol in verband wordt gebracht met een hoger risico op hart- en vaatziekten en sterfte door alle oorzaken in vergelijking met natriumvrije vormen, bij patiënten met of zonder hoge bloeddruk. Het is daarom belangrijk om patiënten te informeren over de noodzaak om geneesmiddelen met een hoog natriumgehalte te vermijden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. 

Ref: 

www.cbip.be

Zeng, Chao, et al. "Sodium-containing acetaminophen and cardiovascular outcomes in individuals with and without hypertension." European Heart Journal 43.18 (2022): 1743-1755. Met discussie in Worst Pills Best Pills, “Study Links Use of Sodium-Containing Oral Acetaminophen (TYLENOL) Formulations to Increased Risk of Cardiovascular Disease” (2022).