Neem uw behandeling, punt uit!

Afbeelding
hypertensie
Hypertensie wordt bij 1 op de 5 volwassenen in België gediagnosticeerd. Bij de 60-plussers wordt 60% van de Belgen geacht aan hypertensie te lijden. Uit RIZIV-cijfers blijkt dat één op de 8 Belgen minstens één behandeling voor hoge bloeddruk nodig heeft. De Covid-19-crisis heeft een aanzienlijke invloed gehad op het beheer van chronische ziekten, en hypertensie was geen uitzondering!

Tijdens de pandemie stopte bijna 10% van de mensen met chronische aandoeningen, zoals hypertensie, met hun behandeling in de maanden dat de pandemie op zijn hoogtepunt was. Als gevolg daarvan is hun risico op een hartaanval of een beroerte verdrievoudigd. Bovendien was de periode van lock down, die bevorderlijk is voor stress, een verzwarende factor: stress verhoogt de bloeddruk, net als gedrag dat verband houdt met een gebrek aan mobiliteit en beweging: snoepen, gewichtstoename, meer alcoholgebruik, minder activiteit. Al in het "normale" leven, buiten een pandemie, is hypertensie een vaak stille ziekte die slecht wordt behandeld. De COVID-19 helpt hierbij niet. Philippe Delmotte, cardioloog van het Universitair Ziekenhuis Ambroise Paré in Mons, merkt op dat "de helft van de patiënten met hoge bloeddruk zich bewust is van hun ziekte; onder hen wordt slechts de helft behandeld en ten slotte heeft slechts de helft daarvan de juiste behandeling".

Om de patiënten te herinneren aan hun behandeling is er een campagne gestart met als thema "Neem uw behandeling, punt uit ". Voor de anderen, de patiënten met hoge bloeddruk die zich niet bewust zijn van hun aandoening, is dit het moment om een belangrijke risicofactor voor vasculaire ongevallen en hartaanvallen niet te verwaarlozen.