Nieuw testbeleid

Afbeelding
x
Na de aanpassing van de isolatiemaatregelen eind april heeft de IMC besloten zijn beleid inzake het testbeleid op COVID-19 aan te passen. De nieuwe aanbevelingen, die sinds dinsdag 23 mei van kracht zijn, zijn gebaseerd op het wetenschappelijk advies van de Risk Assessment Group (RAG), de bijdrage van de adviserende experten van de Hoge Gezondheidsraad en het standpunt van de Risk Management Group (RMG).
Voortaan worden PCR-tests en snelle antigeentests niet langer aanbevolen aan de algemene bevolking, de asymptomatische patiënten of de bewoners van collectieve zorginstellingen (zowel ambulante zorg als in ziekenhuizen, inclusief patiëntenvervoer en pre-hospitale spoedeisende prehospitaal zorg), met uitzondering van enkele zeer beperkte indicaties. Zelftests zijn nog steeds beschikbaar. Wat symptomatische patiënten betreft, worden de besprekingen voortgezet en de screeningstrategie - die complexer is en afhangt van een aantal factoren (gezondheidstoestand van de patiënt, leeftijd, mate van immunodepressie/deficiëntie, enz.) - zal uiterlijk op 1 juni tijdens de volgende IMC worden vastgesteld. De ministers benadrukken echter dat de teststrategie opnieuw kan worden geïntensiveerd als de epidemiologische situatie verslechtert en een nieuwe variant met ernstigere karakteristieken opduikt.