Nortrilen en Redomex van de markt gehaald: wat nu?

Afbeelding
x
Om economische redenen heeft het Deense farmaceutische bedrijf Lundbeck besloten om twee geneesmiddelen, Nortrilen (nortriptyline) en Redomex (amitriptyline), voor de behandeling van ernstige depressies en hevige neuropathische pijn, van de Belgische markt te halen. Een zorgwekkend vooruitzicht voor patiënten, apothekers en artsen.

Elk jaar krijgen tussen 300.000 en 400.000 Belgische patiënten nortriptyline (Nortrilen) of amitriptyline (Redomex) voorgeschreven voor ernstige depressies of hevige neuropathische pijn. Binnenkort zullen deze patiënten ongetwijfeld op zoek moeten naar een alternatief. "De kosten om deze twee geneesmiddelen op de Belgische markt te houden zijn hoger dan de baten", legt Kirsten Catthoor van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie uit. Volgens Catthoor is dit een rampzalige beslissing, aangezien de twee geneesmiddelen in kwestie, die op de lijst van essentiële geneesmiddelen staan, "onmisbaar" zijn, vooral voor ouderen, die de bijwerkingen minder goed kunnen verdragen. Binnen het FAGG is een taskforce opgericht met vertegenwoordigers van het APB, Ophaco, ziekenhuisapothekers, artsen, het FAGG, het kabinet, het RIZIV en patiëntenverenigingen.  Zij zoekt zowel naar een oplossing op lange termijn als naar een oplossing op korte termijn die houdbaar is voor alle betrokkenen.

Als een patiënt een voorschrift voor Nortrilen of Redomex krijgt, heb je op korte termijn 2 opties:

 

- Op basis van een voorschrift en een doktersverklaring kun je het geneesmiddel in het buitenland bestellen. Voorlopig (en tot het toekomstige compensatiemechanisme in 2025 van kracht wordt) betekent dit dat uw patiënt extra kosten moet dragen, aangezien hij of zij niet wordt vergoed. 

- u kunt amitryptiline (het werkzame bestanddeel in Redomex) verstrekken in de vorm van een magistrale bereiding. Deze optie wordt nog niet vergoed, maar het APB lobbyt hiervoor.

 

Op de langere termijn zoeken de autoriteiten naar een duurzamere oplossing, zoals grotere hoeveelheden die door de groothandel worden geïmporteerd. Er wordt ook gezocht naar een andere leverancier voor ons land.