Ongewenste bijwerkingen van vaccinatie in België: welke vaccins en welke doses worden het meest gerapporteerd?

Afbeelding
Bijwerkingen vaccinatie
Sinds het begin van de vaccinatiecampagne in België zijn 10.040 meldingen van bijwerkingen gemeld na een injectie met een vaccin tegen het coronavirus, zo blijkt uit het weekverslag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Op 6 april hadden 1.502.795 mensen ten minste één dosis van het Covid-19-vaccin ontvangen. 10.040 meldingen van ongewenste bijwerkingen werden ingediend via het online Covid-formulier.

Daarvan zijn er 3.082 geregistreerd in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank EudraVigilance. De overgrote meerderheid van deze meldingen betrof koorts, spierpijn, malaise en reacties op de injectieplaats.  "Deze reacties zijn bekende bijwerkingen en worden beschreven in de bijsluiter. Het zijn normale reacties die wijzen op de activering van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na twee dagen", zegt het FAGG. Bijwerkingen werden vaker waargenomen bij de tweede dosis bij Pfizer/BioNtech en bij de eerste dosis bij AstraZeneca.

1.899 meldingen werden als ernstig beschouwd vanwege tijdelijk onvermogen om te werken of het huis te verlaten als gevolg van koorts, spierpijn, malaise en injectieplaatsreacties. Bij in totaal 70 meldingen was er sprake van een sterfgeval. Volgens het FAGG is er tot nu toe echter geen formeel oorzakelijk verband met een Covid-19-vaccin vastgesteld. Het FAGG benadrukt ook dat deze meldingen betrekking hebben op vermoedelijke bijwerkingen. Dat wil zeggen, medische gebeurtenissen die zijn waargenomen na het gebruik van een vaccin, maar die niet noodzakelijk verband houden met of veroorzaakt zijn door het vaccin.