Orale minoxidil doeltreffend tegen alopecia veroorzaakt door kankerbehandeling

Afbeelding
l’alopécie
De combinatie van orale en topische minoxidil kan efficiënt zijn bij vrouwen met borstkanker die alopecia ervaren als gevolg van de kankerbehandeling, dit suggereert een nieuwe studie gepubliceerd in het Journal of the American Academy of Dermatology.

Onderzoekers evalueerden de werkzaamheid van minoxidil bij 100 borstkankerpatiënten met aanhoudende chemotherapie-geïnduceerde alopecia en endocrien-geïnduceerde alopecia. Zij voerden een retrospectief onderzoek uit van medische dossiers, gestandaardiseerde klinische foto's en trichoscopiebeelden om de vorm van de alopecia, de ernst ervan, de reactie op de behandeling en veranderingen in de dichtheid en dikte van het vertexhaar na de behandeling te beoordelen.

Vergeleken met patiënten met alleen endocrien-geïnduceerde alopecia, hadden degenen met aanhoudende chemotherapie-geïnduceerde alopecia significant meer kans op diffuse alopecia (P < 0,001), en hadden zij meer kans op ernstigere alopecia, hoewel dit verschil niet significant was. De resultaten werden geëvalueerd bij 56 patiënten die werden behandeld met minoxidil (19 met alleen lokale minoxidil en 37 met orale minoxidil en lokale minoxidil) en van wie klinische en trichoscopische foto's beschikbaar waren bij inclusie en bij de laatste follow-up (alle patiënten dienden te worden gevolgd met tussenpozen van 3 maanden).

Uit de resultaten bleek dat vrouwen die eenmaal daags werden behandeld met orale minoxidil en lokale oplossing een betere respons en een hoger percentage toename van de haardichtheid hadden dan vrouwen die alleen met lokale minoxidil werden behandeld.

Naast de 5 patiënten met hypertrichose, de 2 patiënten met oedeem en de patiënt met hoofdpijn/duizeligheid bij degenen die de combinatiebehandeling kregen, werd ook 1 geval van hartkloppingen gemeld. Bij één patiënt die lokale monotherapie kreeg, werden hartkloppingen gemeld; dit was de enige bijwerking in deze groep.